Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. G. Wiegers is benoemd tot hoogleraar Religiestudies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. prof. dr. G. Wiegers (1959) is benoemd tot hoogleraar Religiestudies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het betreft een nieuwe leerstoel die wordt gevestigd bij de afdeling kunst, religie- en cultuurwetenschappen.

Gerard Wiegers zal zich aan de UvA op drie onderzoeksvelden richten: ten eerste op religieuze diversiteit, identiteit en conflict in het vroeg-moderne Europa en de mediterrane Islamitische wereld, waarbij in het bijzonder de positie van en de conflicten rond moslimse en joodse minderheden centraal staan. Het tweede veld is de hedendaagse islam in Europa, in het bijzonder vraagstukken rond religieuze autoriteit, identiteit, islamitische ethiek en ritueel. Hier staat de vraag centraal hoe in de hedendaagse geïndividualiseerde seculiere samenleving islamitisch religieus gezag wordt geconstrueerd in relatie tot gedrag en ethisch denken. Hoe ontwikkelt zich dit denken en gedrag? In hoeverre is sprake van verlies van autoriteit, en welke transformaties van de islam vloeien hieruit voort? Ten derde zal hij zich in onderzoek en onderwijs bezighouden met vraagstukken rond theorievorming en methodologie van de religiestudies, mede in relatie tot actuele discussies rond religie en beleid en seculiere religiestudies en het voortgezet onderwijs. Hij zal colleges gaan geven over verschillende terreinen van de islam (MA islam in de moderne wereld) en de methodologie en theorie van de religiestudies.

Wiegers was tot op dit moment hoogleraar Vergelijkende godsdienstwetenschappen, in het bijzonder Islamologie, aan de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur van het Research Institute for Religious Studies and Theology. Van 1987 tot 2004 was hij werkzaam aan de Universiteit van Leiden, onder meer als onderzoeksfellow voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en als universitair hoofddocent vergelijke godsdienstwetenschap. Wiegers is voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap en vervulde bestuursfuncties in besturen van onderzoeksscholen en NWO-commissies. Hij is lid van verschillende redactieraden verbonden aan internationale boekreeksen. Hij publiceerde tal van boeken en artikelen in tijdschriften als Al-Qantara en Medieval Encounters. Tot zijn recente publicaties behoort onder meer A Man of Three Worlds: Samuel Pallache, A Moroccan Jew in Protestant and Catholic Europe, dat hij schreef met Mercedes García-Arenal (Johns Hopkins University Press 2003, paperback editie 2007). Wiegers schreef met Herman Beck Moslims in een westerse samenleving. Islam en Ethiek (Meinema 2008).