Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. P. de Boeck is benoemd tot hoogleraar Grondslagen van de psychologie en de psychometrie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. prof. dr. P. de Boeck (1947) is benoemd tot hoogleraar Grondslagen van de psychologie en de psychometrie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Paul de Boeck heeft hoofdzakelijk onderzoek verricht op het raakvlak tussen inhoudelijke psychologie en psychometrie, waarbij hij bestaande en nieuwe psychometrische benaderingen gebruikte om psychologische data beter te begrijpen. Dit deed hij volgens de principes van de explanatory item response models. De inhoudelijke gebieden betroffen intelligentie, persoonlijkheid, emotie en psychopathologie. De Boeck zal zijn onderzoek voortzetten aan de UvA. Dit doet hij aan de hand van nieuw ontwikkelde modellen voor latente structuren die nog beter geschikt zijn voor het begrijpen van menselijk gedrag, zowel in testsituaties als in andere omstandigheden. De Boeck heeft zich ook toegelegd op empirisch onderzoek over mimese en over voorwaarden waaronder mensen bij het kennis nemen van kunst positief reageren op gevoelens van angst, droefheid en pijn die ze daarbij ervaren. Hij heeft gedoceerd over psychometrie, differentiële psychologie en psychodiagnostiek, en zal zich aan de UvA verder toeleggen op het onderwijs in de psychometrie en de methodenleer.

De Boeck is sinds 1977 werkzaam aan de K.U. Leuven, als onderzoeker, universitair hoofddocent en sinds 1993 als hoogleraar. Ook is hij aan dezelfde universiteit bestuursmatig actief geweest: tweemaal als departementsvoorzitter psychologie en van 2005 tot 2009 als vice-rector Onderzoeksbeleid. In 2007-2008 was hij president van de Psychometric Society. De Boeck heeft vele publicaties in verscheidene vaktijdschriften op zijn naam staan, waaronder Psychometrika, Psychological Review en Applied Psychological Measurement. Van 2003 tot 2008 is hij action editor geweest van de toegepaste sectie van Psychometrika.