Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. prof. dr. N.A. Blom is benoemd tot hoogleraar Kindercardiologie, in het bijzonder hartritmestoornissen bij kinderen, aan de Faculteit der Geneeskunde

Foto: Jeroen Oerlemans.
Dhr. prof. dr. N.A. Blom (1963) is benoemd tot hoogleraar Kindercardiologie, in het bijzonder hartritmestoornissen bij kinderen, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Nico Blom heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van hartritmestoornissen bij kinderen en patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Dit heeft onder meer geleid tot de introductie van een aantal voor Nederland vooruit­strevende behandelmethoden bij kinderen, waar­onder katheterablaties, cardiale resynchronisatietherapie (CRT) en implanteerbare defibrillator-cardioverterbehandeling (ICD-behandeling) bij aangeboren hartafwijkingen. De ontwikkeling van katheterablaties binnen de kindercardiologie is van groot belang, omdat hartritmestoornissen en hartfalen belangrijke late problemen vormen na congenitale hartchirurgie.

Naast de kinderelektrofysiologie legt Blom zich toe op interventies via hartkatheterisaties bij kinderen en adolescenten met aangeboren hartafwijkingen. Hij richt zich met zijn onderzoek specifiek op de ontwikkeling van het prikkelgeleidingssysteem van het hart in relatie tot het ontstaan van hartritmestoornissen, en klinisch onderzoek aan (erfelijke) hartritmestoornissen. Verder participeert Blom in onderzoek aan katheterinterventies bij kinderen en onderzoek naar rechterkamerfalen van patiënten met aangeboren hartafwijkingen.

Blom is hoogleraar Kindercardiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook is hij hoofd van de afdeling Kindercardiologie aan het LUMC en het Emma Kinderziekenhuis (EKZ/AMC). De afdelingen kindercardiologie, congenitale hartchirurgie en cardiologie van het EKZ/AMC, het LUMC en het VU medisch centrum (VUmc) vormen samen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), een van de vier kinderhartcentra in Nederland. Blom heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder in de vaktijdschriften Circulation, Heart Rhythm en American Heart Journal. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuurlijke functies op nationaal en internationaal niveau, waaronder functies binnen de Association for European Paediatric Cardiology.