Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. prof. dr. N.A.N.M. van Eijk is benoemd tot hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en Telecommunicatierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dhr. prof. dr. N.A.N.M. van Eijk (1961) is benoemd tot hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en Telecommunicatierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Ontwikkelingen in de informatiesamenleving vormen een belangrijke factor bij het onderzoek van Nico van Eijk. Regelgeving op het gebied van de media en telecommunicatie is permanent in beweging als gevolg van technologische ontwikkelingen, nieuwe gebruiksmogelijkheden en het toegenomen maatschappelijk en economisch belang. Zo werpt convergentie - waarbij onder meer traditionele koppelingen tussen netwerken en diensten komen te vervallen - nieuwe vragen op over bestaande reguleringsarrangementen. Tegelijkertijd is het van groot belang dat fundamentele uitgangspunten, bijvoorbeeld met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, niet aan waarde verliezen.

Van Eijk was al bijzonder hoogleraar Media- en Telecommunicatierecht aan de UvA, waar hij sinds 1987 verbonden is aan het Instituut voor Informatierecht (IViR). Hij is tevens werkzaam als adviseur bij Rabobank International en advocatenkantoor NautaDutilh. Verder is Van Eijk onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC).