Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. R.J. Oostra is benoemd tot hoogleraar Anatomie en Embryologie, in het bijzonder de klinische en vergelijkende morfologie aan de Faculteit der Geneeskunde

Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. dr. R.J. Oostra (1965) is benoemd tot hoogleraar Anatomie en Embryologie, in het bijzonder de klinische en vergelijkende morfologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Roelof-Jan Oostra onderzoekt de hartontwikkeling bij koudbloedige gewervelde dieren. Specifieke aandacht geeft hij daarbij aan de ontwikkeling van het kamertussenschot in het hart, dat bij deze diersoorten van nature onvolledig is. Ontwikkelingsstoornissen van het kamertussenschot leiden bij de mens tot de belangrijkste groep van aangeboren hartafwijkingen.

Oostra zet zich in voor profilering van de anatomie en embryologie in het onderwijs. Centraal staat het onderwijs aan de hand van stoffelijke overschotten, in het bijzonder het dissectie-onderwijs en de klinisch geïntegreerde cursussen. Daarbij worden anatomische structuren hands on gedemonstreerd in relatie tot de diagnostische beeldvorming en de chirurgische toegangswegen. Essentieel daarbij is dat de klinische context en relevantie van datgene wat geleerd wordt geen moment uit het oog worden verloren. Momenteel wordt door de leerstoelgroep een start gemaakt met het samenstellen van een interactieve digitale 3D-atlas van de gehele menselijke embryonale ontwikkeling, gebaseerd op digitale beeldverwerking en reconstructie van microscopische weefselpreparaten. Dit moet het voor studenten mogelijk maken de embryologie te gebruiken als instrument om de normale anatomie te begrijpen en inzicht te krijgen in de ontstaansmechanismen van aangeboren afwijkingen.

Oostra is sinds 1997 werkzaam op de afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie van het AMC, eerst als universitair docent, later als algemeen onderwijscoördinator. Hij is voorzitter van de opleidingscommissie voor Geneeskunde en lid van de opleidingscommissies voor de Bachelor Biomedische Wetenschappen en de Master Forensic Science. Als conservator van Museum Vrolik schreef hij een reeks artikelen over de collectie preparaten met aangeboren afwijkingen. Oostra participeert in diverse moleculair-biologische en klinische onderzoeksprojecten.