Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. mr. D.W.F. Verkade is per 1 juli 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. mr. D.W.F. Verkade (1944) is per 1 juli 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting.

Feer Verkade gaat zich bezighouden met rechtsvorming op het gebied van de ongeoorloofde mededinging. Sinds de Franse revolutie worstelen de politiek en de rechtspraak met het vinden van het juiste evenwicht tussen enerzijds de vrijheid van beroep en bedrijf, en anderzijds bescherming tegen misbruik van die vrijheid. De wetgever maakt hierin - en herziet regelmatig - keuzes. Er blijft echter altijd een arena over, waarin de rechter benaderd wordt om op basis van ‘ongeschreven recht' in te grijpen. Daarbij speelt onder meer de principiële vraag welke rechtsvormende ruimte de wetgever over laat aan de rechter (of eigent de rechter zich toe). Ook moet de rechter afwegingen maken van handelsvrijheid (en uitingsvrijheid) versus free riding op andermans investeringen. En rekening houden met consumentenbelangen, arbeidsvrijheid (concurrentie ex-werknemers), de invloed op het handelsmoraal en de verhouding tot het kartelrecht. De praktijk laat telkens weer zien dat de rechterlijke keuzes grote maatschappelijke gevolgen kunnen hebben.

Verkade is sinds 2002 werkzaam als advocaat-generaal bij de Hoge Raad, sinds 1 mei 2009 in buitengewone dienst. Voor die tijd was hij onder meer hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Leiden. Verkade begon in 1968 zijn wetenschappelijke loopbaan aan de UvA. Hij was ook bijna 30 jaar (deeltijd) advocaat in Amsterdam. Verkade is lid van de KNAW en de commissie Auteursrecht van het ministerie van Justitie. Naast vele artikelen heeft hij een groot aantal boeken op zijn naam staan, waaronder het in 2009 verschenen Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten (Kluwer).