Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. A.A.H. van Hoek is benoemd tot hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Burgerlijk Procesrecht (IPR/BPR) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Aukje van Hoek, hoogleraar FdR
Foto: Jeroen Oerlemans
Mw. dr. A.A.H. van Hoek is benoemd tot hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Burgerlijk Procesrecht (IPR/BPR) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Aukje van Hoek houdt zich bezig met de juridische gevolgen van economische en sociale integratie. Als conflictenrechtspecialist richt ze zich daarbij op de onderlinge afstemming tussen nationale rechtssystemen en op de samenwerking tussen instanties uit verschillende staten. Als een werknemer door zijn/haar werkgever naar een andere lidstaat wordt gestuurd, moet deze werknemer dan betaald worden naar de maatstaven van het ontvangstland, of van het land van herkomst? Welke aanpassingen zijn er in dit opzicht nodig om het Nederlandse recht 'Europa-proof' te maken? Is het wenselijk om rechterlijke vonnissen uit een andere lidstaat zonder verdere procedure te erkennen en ten uitvoer te laten leggen? Welke verdere maatregelen zijn er nodig om de grensoverschrijdende handhaving van rechten effectief te laten verlopen? De afgelopen jaren onderzocht Van Hoek deze vragen met name voor het arbeidsrecht.

Ze voerde, in samenwerking met collega's uit Utrecht en Tilburg, rechtsvergelijkende onderzoeken uit naar de grensoverschrijdende staking en de transnationale cao. Daarnaast trad Van Hoek op als adviseur van zowel nationale als Europese sociale partners op het gebied van transnationale arbeidsverhoudingen. Aan de UvA breidt zij dit type onderzoek uit naar andere onderdelen van het vermogensrecht. Daarnaast maken ook de gevolgen van de Europese eenwording voor het burgerlijk procesrecht deel uit van haar onderzoeksprogramma.

Voor haar benoeming aan de UvA was Van Hoek universitair hoofddocent Europees recht aan de Universiteit van Tilburg. In 2008-2009 bekleedde zij daar de Jean Monnet leerstoel Transnational Social Justice and European Integration. Ze werkte eerder als senior onderzoeker bij het Centrum voor Rechtshandhaving en Europese Integratie van de Universiteit Utrecht en in diverse functies aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Van Hoek is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Bosch. Daarnaast is ze in het verleden actief geweest als lid van de Staatscommissie Internationaal Privaatrecht en als kantonrechter in Delft. Van Hoek is co-editor van meerder boeken en publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften, zoals de Utrecht Law Review, het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en het Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht.