Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. mr. dr. M.E. van Hilten (1964) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kostprijsverhogende belastingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting ter bevordering van de beoefening van de belastingwetenschap.

Hilten, Mariken van, FdR, hoogleraar Kostprijsverhogende belastingen
Fotograaf: Dirk Gillissen

Als bijzonder hoogleraar gaat Mariken van Hilten zich richten op de toenemende belangstelling voor de op Europese leest geschoeide belasting over toegevoegde waarde (btw). Het belang van deze belasting neemt de laatste decennia toe als gevolg van een aantal Europese en mondiale ontwikkelingen. Zo is niet alleen de groep lidstaten van de EU toegenomen, maar stijgt ook het aantal landen buiten de EU dat een btw introduceert. Daarnaast worden bij een toenemende wereldhandel kostprijsverhogende belastingen zoals btw en douanerechten steeds belangrijker als ‘eigen’ inkomstenbron voor de EU, met alle budgettaire consequenties, maar ook met alle complicaties van dien. Een derde ontwikkeling is de verschuiving van belasting van inkomsten naar belastingen die aanknopen bij de consumptie van goederen en diensten  Ten slotte spelen digitalisering van de maatschappij en het goederen- en dienstenverkeer  een belangrijke rol.

Van Hilten heeft veel expertise op het terrein van kostprijsverhogende belastingen, met name de btw en de douanerechten, vanuit Europeesrechtelijk en nationaalrechtelijk perspectief. In haar onderzoek heeft zij veel aandacht besteed aan de interactie tussen het internationale en supranationale recht enerzijds en het nationale recht anderzijds.

Van Hilten heeft een uitgebreide ervaring in de rechtspraak, de universitaire wereld en het belastingadvieswezen. Sinds 1 september 2015 is zij raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, waar zij van 2007 tot 2015 advocaat-generaal was. Eerder werkte ze als raadsheer bij de gerechtshoven van Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Van Hilten promoveerde in 1992 op het proefschrift Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW aan de Universiteit Leiden. Ze was ruim tien jaar verbonden aan de Universiteit Leiden, als universitair docent en als hoogleraar Kostprijsverhogende belastingen. Ook bekleedde ze de bijzondere leerstoel Indirecte belastingen aan de Vrije Universiteit.  Ze werkte lange tijd tevens als belastingadviseur, onder meer bij KPMG Meijburg & Co.