Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. R.K. Jaffe (1978) is benoemd tot hoogleraar Cities, Politics and Culture aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel.

Jaffe, Rivke, hoogleraar FMG, Cities, Politics and Culture
Fotograaf: Dirk Gillissen

Rivke Jaffe doet onderzoek naar stedelijke ruimte, macht en ongelijkheid. Hierbij richt ze zich in het bijzonder op culturele processen die onderliggend zijn aan politieke vraagstukken, onder andere op het gebied van stedelijke veiligheid, criminaliteit en milieuvervuiling. Ze onderzoekt hoe verschillende vormen van stedelijke ongelijkheid en autoriteit tot stand komen, en hoe ze worden gelegitimeerd en betwist. Zij bestudeert daarbij zowel formele als informele ruimtes van macht en bestuur, van ministeries en bestuurskamers tot achterkamertjes en straathoeken. Daarnaast kijkt ze naar de verbeelding van stedelijke plekken en bevolkingsgroepen, en hoe die verbeelding tot uiting komt in beleidsplannen, wetenschappelijke rapporten, de media en verschillende vormen van populaire cultuur. Ook onderzoekt Jaffe burgerschap en politieke subjectiviteit, waarbij ze probeert te begrijpen hoe stadsbewoners zich verhouden tot verschillende vormen van autoriteit, van verkozen politici tot criminele leiders.

De leerstoel Cities, Politics and Culture is gericht op de culturele dimensie van het stadsleven, en van stedelijke ongelijkheid in het bijzonder. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar hoe die culturele dimensie vorm krijgt in alledaagse stedelijke ontmoetingen en door transnationale flows van mensen, ideeën, geld en goederen. Jaffe zal zich als hoogleraar inzetten voor stedelijk onderzoek in verschillende regio’s, zowel in Afrika, Azië en Latijns-Amerika als in Europa en Noord-Amerika. Haar onderzoek benadrukt het belang van een vergelijkende benadering, met oog voor zowel overeenkomsten als verschillen tussen stedelijke processen in zeer uiteenlopende politieke, culturele en economische contexten.

Jaffe is sinds 2012 werkzaam bij het Centre for Urban Studies en de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de UvA, eerst als universitair docent en sinds 2013 als universitair hoofddocent. Voor die tijd doceerde zij onder meer aan de Universiteit Leiden. Jaffe was gastonderzoeker aan Yale University (VS), de University of the West Indies (Jamaica) en de School of Advanced Study van de University of London. In 2013 verwierf ze de prestigieuze Starting Grant van de European Research Council voor haar onderzoeksproject ‘Transforming Citizenship through Hybrid Governance: The Impacts of Public-Private Security Assemblages’ en een Vidi-subsidie van NWO voor het project ‘The Politics of Security: The Impacts of Public-Private Security Assemblages on Governance and Citizenship’. In 2015 werd Jaffe gekozen tot lid van De Jonge Akademie van de KNAW.