Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. prof. dr. S.G.M. Dupré (1975) is benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een deeltijdaanstelling, in combinatie met de leerstoel die Dupré bekleedt aan de Universiteit Utrecht en in het kader van een onderzoeksproject dat hij met een ERC-Consolidator Grant uitvoert aan de UU en de UvA.

Dupré, Sven, hoogleraar FGw, Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek
Fotograaf: Dirk Gillissen

Sven Dupré doet onderzoek op het snijvlak van (technische) kunstgeschiedenis en geschiedenis van natuur- en geesteswetenschappen. In de komende jaren zal hij zich richten op de geschiedenis van techniek in de beeldende en toegepaste kunsten van de zestiende eeuw tot vandaag. Hoe kunstenaars technieken leerden, en welke rol recepten daarbij speelden, zijn kernvragen van zijn onderzoek. Om daarop een antwoord te formuleren zal hij samen met een team van restauratoren en conserveringswetenschappers historische recepten reconstrueren in de conservatiestudio’s van het Ateliergebouw. Hier wordt de expertise op het vlak van conservering en restauratie van de UvA, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Rijksmuseum samengebracht in het recent opgerichte Netherlands Institute for Conservation, Art and Science. Verder zal Dupré ook nagaan welke gevolgen de introductie van nieuwe beeldtechnieken en wetenschappelijke analysemethodes had voor de conserverings- en restauratiepraktijk en de kunstgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. 

Dupré is sinds 2015 hoogleraar Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek aan de Universiteit Utrecht. In datzelfde jaar kende de European Research Council (ERC) de Consolidator Grant aan hem toe voor zijn onderzoeksproject ‘ARTECHNE: Technique in the Arts, 1500-1950: Concept, Practices, Expertise’. Van 2011 tot 2015 werkte Dupré als hoogleraar Geschiedenis van kennis (Wissensgeschichte) aan de Freie Universität Berlin en als directeur van de onderzoeksgroep ‘Art and Knowledge in Premodern Europe' aan het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn. 

Dupré was Robert H. Smith Scholar in Residence for Renaissance Sculpture in Context bij het Victoria and Albert Museum in Londen, en visiting fellow bij onder meer het Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH) van de University of Cambridge, het Institute for Advanced Study in Princeton, en het Sydney Centre for the Foundations of Science van de University of Sydney. Tot zijn recente publicaties behoren Early Modern Color Worlds (Brill, 2015), Embattled Territory: The Circulation of Knowledge in the Spanish Netherlands (Academia Press/LannooCampus, 2015), Laboratories of Art: Alchemy and Art Technology from Antiquity to the 18th Century (Springer, 2014), en Art and Alchemy: The Mystery of Transformation (Hirmer, 2014), dat verscheen bij een tentoonstelling in het Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Ook publiceerde Dupré in tal van wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Studies in History and Philosophy of Science, Synthese, het Nederlands Jaarboek voor Kunstgeschiedenis en Intellectual History Review, is hij hoofdredacteur van de boekenreeks Nuncius (Material and Visual History of Science), en zit hij in de adviesraad van de reeks Art & Materiality en van verschillende tijdschriften, waaronder History of Humanities en Science in Context.