Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. B.H. ter Kuile (1956) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Microbiële Voedselveiligheid en antibiotica-resistentie in de voedselketen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ter Kuile combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functie als 'scientific officer' bij de Voedsel- en Warenautoriteit.

Kuile, Benno ter, hoogleraar FNWI Microbiële Voedselveiligheid en antibiotica resistentie
Foto: Dirk Gillissen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de UvA werken al jaren samen in onderzoek naar antibiotica-resistentie. Door het toenemend gebruik van antibiotica bij mensen én dieren (in de agrarische sector) neemt de resistentie van micro-organismen tegen antibiotica steeds verder toe. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat bepaalde infectieziekten niet meer behandeld kunnen worden, doordat de veroorzakers van de infectie resistent zijn geworden tegen de beschikbare middelen.

Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Benno ter Kuile onderzoeken in welke mate resistentie teweeg wordt gebracht bij verschillende concentraties van antibiotica en verschillende manieren van blootstelling. Ook bestudeert hij de invloed van omstandigheden op de verspreiding van resistente genen en de selectie van resistentie binnen voedselketens (bijvoorbeeld in de veeteelt). Met zijn onderzoek wil Ter Kuile komen tot nieuwe doseringsregimes, waarbij de veterinaire doeleinden (ziektepreventie) behaald worden en tegelijkertijd de ontwikkeling van resistentie tot een minimum beperkt blijft. In samenwerking met de vakgroep Medische Microbiologie van het AMC werkt Ter Kuile aan een vergelijkbare vraagstelling toegepast op de behandeling met antibiotica bij mensen. Naast het doen van onderzoek gaat Ter Kuile onderwijs geven binnen het bachelor- en masterprogramma van Biomedische wetenschappen.

Ter Kuile is sinds 2001 werkzaam als scientific officer bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Sinds 2007 is hij als gastonderzoeker en gastdocent verbonden aan het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) van de UvA. Eerder was hij onder meer onderzoeker aan de Universiteit Leiden en universitair docent aan The Rockefeller University in New York.