Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. mr. dr. R.H. de Bock (1964) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting.

Bock, Ruth de, hoogleraar FdR, Bijzondere aspecten van het privaatrecht
Foto: Dirk Gillissen

Ruth de Bock zal het komend studiejaar onderwijs geven op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Daarnaast wil zij aandacht besteden aan zowel de theorie als de praktijk van de civiele rechtspleging. De thema's kwaliteit en rechtvaardigheid staan daarbij centraal.

Sinds 17 februari 2016 is De Bock Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Voor die tijd, vanaf 2009, was zij werkzaam als senior-raadsheer bij het team handelszaken van het Gerechtshof Amsterdam. Van 2000 tot 2009 was De Bock raadsheer bij het Gerechtshof Leeuwarden, eveneens op het terrein van handel. Eerder was De Bock onder meer rechter - in het bestuursrecht en civiel recht - bij de Rechtbank Assen. Zij promoveerde in 2011 (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure.

De Bock bekleedt verschillende nevenfuncties. Zo was zij raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep, lid van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen, en is zij lid van de Adviescommissie Modernisering Bewijsrecht. Ook doceert De Bock aan het Studiecentrum Rechtspleging (SSR), het opleidingsinstituut van de Rechterlijke Organisatie, waar ze onder meer de cursussen Compareren en Verdieping bewijsrecht geeft.

De Bock is auteur en kernredacteur van het boek Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht en auteur van Burgerlijke Rechtspleging in de Groene Serie (Wolters Kluwer). Ook is ze redacteur van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging en redacteur van het interdisciplinaire tijdschrift Expertise & Recht.