Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. prof. dr. F.R. Rozema (1958) is benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens werkzaam in het AMC.

Dhr. prof. dr. Rozema
Fred Rozema (foto: Jeroen Oerlemans)

De wisselwerking tussen de tandheelkunde en de geneeskunde is groot. Zo manifesteert een groot aantal ziekten zich in de mond- en keelholte en hals, en kan een ongezonde mond gevolgen hebben voor iemands algemene gezondheid. Ook kunnen ziekten en geneesmiddelen het tandheelkundig handelen beïnvloeden en kunnen zich in de tandheelkundige praktijk medische noodsituaties voordoen. Het is daarom belangrijk dat er een goede samenwerking en kennisdeling bestaat tussen  zorgprofessionals.

In zijn onderwijs en onderzoek verbindt Fred Rozema algemeen medisch en specifiek tandheelkundig handelen aan elkaar. Hij bestudeert hiertoe onder meer de relatie tussen het microbioom/proteoom en slijmvliesreacties in de mondholte als gevolg van stamceltransplantatie. In het onderwijs komt de nadruk te liggen op Algemene ziekteleer, de manifestaties daarvan in de mondholte en het veilig behandelen van medisch gecompromitteerde patiënten.

Rozema werkt sinds 1995 als MKA-chirurg in het HagaZiekenhuis (voorheen Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis/Leyenburg Ziekenhuis). Daarnaast is hij sinds 2012 bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie (MTI) bij ACTA en werkzaam bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van het AMC. Rozema bekleedt verschillende bestuurlijke en adviesfuncties. Zo is hij lid van de richtlijncommissie Antibioticagebruik bij tandheelkundige ingrepen, voorzitter van de Ethische Commissie Tandheelkunde van ACTA en voorzitter van het Consilium Chirurgicum Oris (NVMKA). Ook is hij voorzitter van het KNMT Fonds Mondgezondheid, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (de beroepsorganisatie van tandartsen, MKA-chirurgen en orthodontisten) met als doel het bevorderen van de bewustwording en het vergroten van de kennis over de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid.