Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. A.C. Homan (1979) is benoemd tot hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Homan, Asrid, hoogleraar FMG, Organisatiepsychologie
Foto: Dirk Gillissen

Astrid Homan richt zich in haar onderzoek op hoe groepen effectief kunnen presteren en samenwerken. Ze kijkt daarbij onder meer naar hoe leiderschap, macht en hiërarchie groepsprocessen kunnen beïnvloeden.  Een belangrijke focus in haar onderzoek is diversiteit in teams, en hoe je voordeel kunt halen uit groepsdiversiteit. Daarnaast heeft zij interesse in de rol van normoverschrijdend gedrag bij het verwerven van machtsposities en hoe moraliteit een rol speelt bij de ontwikkeling van hiërarchische structuren.

Managen van demografische veranderingen op het werk

Als hoogleraar gaat Homan zich richten op de uitdagingen die demografische veranderingen met zich meebrengen voor organisaties. De spanningen en problemen in de huidige samenleving die samenvallen met demografische ontwikkelingen (bijvoorbeeld immigratie en vergrijzing), beïnvloeden ook ons werkzame leven. Hierbij spelen thema's als het effectief samenwerken van mensen met zeer verschillende achtergronden en het creëren van een beroepsbevolking die op alle niveaus een afspiegeling is van de samenleving.

In het kader van deze thema's zal Homan onder andere onderzoek doen naar het stimuleren van (effectief) non-prototypisch leiderschap. Mensen hebben een typisch beeld van een effectieve leider, en een belangrijke onderzoeksvraag is hoe individuen die niet aan dat beeld voldoen wel kunnen klimmen op de hiërarchische ladder en hoe ze aangemoedigd kunnen worden om op leidinggevende functies te solliciteren. Daarnaast is het managen van verschillen tussen mensen niet altijd even succesvol, en in dit kader zal Homan haar onderzoek naar het blootleggen van de voorwaarden waaronder, diversiteitstrainingen en andere diversiteit-initiatieven effectief zijn, voortzetten. Tot slot zijn er verschillende manieren waarop vaardigheden van leiders en werknemers om effectief om te gaan met diversiteit ontwikkeld kunnen worden. In haar onderzoek zullen verschillende van dit soort vaardigheden in kaart worden gebracht om zo organisaties (maar ook opleidingen) te kunnen informeren over hoe deze vaardigheden ontwikkeld en gestimuleerd kunnen worden.

Homan verzorgt tevens onderwijs op het terrein van groepsprocessen, leiderschap, en macht in de bachelor, master en research master van de opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Over Homan

Homan werkt sinds 2012 bij de UvA, sinds 2014 als universitair hoofddocent. Ze was visiting professor aan de Columbia Business School in New York en bij Haas School of Business van de University of California, Berkeley. Homan ontving in 2015 een Aspasia beurs, een initiatief van het ministerie van OCW, NWO en de VSNU om de doorstroom van excellente vrouwelijk universitair docenten naar het niveau van uhd of hoogleraar te stimuleren. Ze verwierf diverse subsidies, waaronder een Research Talent Grant van NWO en een Mozaïek beurs (2010) voor onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van etnische minderheden in leiderschapsposities. Ze publiceerde vele artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften zoals Journal of Applied Psychology, Academy of Management Journal, en Perspectives on Psychological Science