Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. T.W.G. van der Meer (1980) is benoemd tot hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap, aan de Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Tom van der Meer, hoogleraar FMG, Politicologie, i.h.b. Legitimiteit, Ingelijkheid en Burgerschap
Tom van der Meer (foto: Dirk Gillissen)

Op de nieuwe leerstoel gaat Tom van der Meer zich richten op de relatie tussen burgers en overheden, vooral op de rol van burgers en burgerschap in verhouding tot staat en politiek. Het gaat daarbij om politieke steun, vertrouwen en participatie, maar ook de ongelijkheden daarin. Hij zal onder andere kijken naar de gevolgen van de inrichting van het kiesstelsel - zoals referenda, kiesdrempels, en districtenstelsels - voor het vertrouwen in de politiek, en in hoeverre nieuwe vormen van burgerparticipatie een oplossing bieden voor bestaande ongelijkheden in politieke participatie. Ook bestudeert Van der Meer de vraag wanneer er sprake is van een politieke vertrouwens- en /of legitimiteitscrisis en wat de gevolgen zijn van ongelijkheden in politieke participatie of dalend politiek vertrouwen voor de kwaliteit van de representatieve democratie.

Politiek vertrouwen

De leeropdracht van Van der Meer bouwt voort op zijn eerdere onderzoek waarin hij zich toelegde op politiek vertrouwen, kiesgedrag (electorale volatiliteit), politieke socialisatie en sociaal kapitaal (burgerparticipatie, etnische diversiteit). Hij publiceert veelvuldig over deze onderwerpen. Binnenkort verschijnt onder redactie van hem en Sonja Zmerli het Handbook on Political Trust (Edward Elgar Publishing). Afgelopen september verwierf Van der Meer een Vidi-subsidie van NWO voor zijn onderzoeksproject Crisis or Trust, Crisis or Democracy? The Consequences of Low and Declining Political Trust on the Quality of Representative Democracy. Dit najaar verschijnt zijn boek Niet de Kiezer is Gek (Spectrum).

Van der Meer geeft college aan bachelor- en masterstudenten Politicologie, en binnen de researchmaster Social Sciences, waarin Antropologie, Sociologie en Politicologie samenkomen en waarvan hij drie jaar lang opleidingsdirecteur was. Hij heeft een belangrijke rol in het eerstejaarsprogramma Politieke Structuren en Processen. Aansluitend op zijn onderzoek gaat hij een collegereeks ontwikkelen rond het thema legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap.

Over Van der Meer

Van der Meer is sinds 2010 verbonden aan de afdeling Politicologie van de UvA, sinds 2012 als universitair hoofddocent. Eerder werkte hij als onderzoeker bij onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook was hij gastonderzoeker bij de politicologieafdelingen van McGill University in Montréal (Canada) en de Universität Mannheim (Duitsland). Van der Meer is co-director van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en het Lokaal Kiezersonderzoek (LKO). Daarnaast is hij redacteur en medeoprichter van www.stukroodvlees.nl, het veelgelezen blog waarop wetenschappers politicologisch onderzoek koppelen aan de actualiteit. Van der Meer is lid van de Raad van Advies van ProDemos, ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’.