Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. prof. dr. M.L.L. Volman is benoemd tot hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

mw. prof. dr. Monique Volman, hoogleraar FMG
Foto: Jeroen Oerlemans.
Mw. prof. dr. M.L.L. Volman (1960) is benoemd tot hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Monique Volman doet onderzoek naar de wijze waarop scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren. Veel scholen hebben moeite hun leerlingen te motiveren, en het onderwijs slaagt er niet in alle kinderen en jongeren te bieden wat ze nodig hebben voor een optimale ontwikkeling, een vervolgopleiding of een plaats op de arbeidsmarkt. Hierdoor gaat talent verloren en verliezen jongeren hun betrokkenheid bij de school. De vraag hoe in het onderwijs betekenisvolle leerprocessen bevorderd kunnen worden, die van waarde zijn voor het individu én voor de samenleving, is daarom niet alleen een fascinerende onderzoeksvraag maar ook een kwestie van grote maatschappelijke relevantie. In haar recente werk onderzocht Volman onder meer hoe leraren hun rol als vakinhoudelijk deskundige én begeleider kunnen vervullen (scaffolding) en hoe ICT hierbij ingezet kan worden. Andere onderzoeksthema's betreffen de pedagogisch-didactische aanpak van burgerschapsvorming in het vmbo en vragen met betrekking tot diversiteit: hoe zorgen we ervoor dat leerlingen met verschillende sociaal-economische en culturele achtergronden profiteren van (vernieuwingen in het) onderwijs? Aan de UvA wil Volman in nauwe samenwerking met leraren, scholen en besturen onderzoek doen naar innovatieve aanpakken in het onderwijs en de effecten ervan evalueren, en zo bruggen slaan tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk.

Volman was tussen 2005 en 2010 als bijzonder hoogleraar Onderwijskunde verbonden aan de Vrije Universiteit, een leerstoel ingesteld vanwege de Stichting De Beauvoir. Daarnaast was zij sinds 1997 universitair (hoofd)docent bij de afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie van de VU. Van 2003 tot 2005 was Volman lector Identiteitsontwikkeling in de school bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Eerder werkte zij bij het Kohnstamm Instituut en het Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA. Zij bekleedt verschillende adviesfuncties. Zo is zij lid van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs van het CITO en lid van de Programmaraad Onderwijsonderzoek (PROO) van NWO. Daarnaast is Volman voorzitter van het tijdschrift Pedagogische Studiën. Volman is (co)auteur van een groot aantal wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen en boeken. Haar onderzoek verscheen in diverse toonaangevende tijdschriften op het terrein van de onderwijswetenschappen, zoals Review of Educational Research, Computers and Education en Teaching and Teacher Education.