Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. mr. A. de Becker en dhr. dr. mr. R. Nieuwenkamp zijn per 1 augustus 2010 benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel De Overheid als arbeidsorganisatie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dhr. prof. mr. A. de Becker en dhr. dr. mr. R. Nieuwenkamp zijn per 1 augustus 2010 benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel De Overheid als arbeidsorganisatie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Ien Dales Leerstoel en wordt ondersteund door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), ABP en Loyalis.

De leeropdracht van De Becker en Nieuwenkamp is interdisciplinair en richt zich op de verhouding tussen politiek bestuur en ambtelijke dienst, de kwaliteit van de overheidsorganisatie en haar relatie tot werkgevers en werknemers, en de politieke en ambtelijke integriteit van de publieke dienst. De leerstoel bevindt zich op het snijvlak van staats- en bestuursrecht, ambtenaren- en arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, overheidsorganisatie en personeelsmanagementtechnieken.

Roel Nieuwenkamp gaat zich vooral bezighouden met de praktijk van de overheid als arbeidsorganisatie. Ook politiek-ambtelijke verhoudingen en internationale ontwikkelingen zullen centraal staan. Alexander de Becker zal zich in het bijzonder richten op de wetenschappelijke achtergrond van de overheid als arbeidsorganisatie. Hij zal het onderzoek toespitsen op alle aspecten van de ambtelijke status in Nederland en die vergelijken met die van hun collegae in andere EU-landen en van hun collegae bij internationale organisaties (zoals de EU).

Roel Nieuwenkamp

dhr. prof. dr. Roel Nieuwenkamp, medewerker FdR, hoogleraar De overheid als arbeidsorganisatie
Prof. dr. Roel Nieuwenkamp (foto's: Jeroen Oerlemans)

Dr. mr. Roel Nieuwenkamp (1972) is sinds 2001 werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken. Eerst als directeur Ondernemerschap van het Directoraat-Generaal Ondernemen & Innovatie en sinds 2006 als directeur Internationale Handelspolitiek & Globalisering van het Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de OESO Werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en lid van de Government Board Global Reporting Initiative.

Alexander de Becker

dhr. prof. dr. Alexander de Becker, medewerker FdR, hoogleraar De overheid als arbeidsorganisatie
Prof. dr. Alexander de Becker

Prof. mr. Alexander de Becker (1977) is sinds 2007 als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) in België. Hij verricht onderzoek naar de rechtspositie van Belgische en Nederlandse ambtenaren in vergelijking met die van Britse, Zweedse en Italiaanse ambtenaren. De Becker is tevens titularis van de opleidingsonderdelen ‘Recht van de lokale besturen' en ‘Rechtspositie van het Overheidspersoneel' aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is hij zelfstandig juridisch adviseur op het terrein van ambtenarenrecht en arbeidsrecht in de publieke sector.