Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. F.J. Oort is benoemd tot hoogleraar Methoden en Technieken van de Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

dhr. prof. dr. F.J. Oort, hoogleraar FMG, foto Jeroen Oerlemans
Dhr. prof. dr. F.J. Oort
Dhr. dr. F.J. Oort (1963) is benoemd tot hoogleraar Methoden en Technieken van de Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Frans Oort doet psychometrisch onderzoek naar de toepassing van statistische modellen in gedragswetenschappelijk onderzoek. Hij is speciaal geïnteresseerd in uitbreidingen van structural equation modelling (SEM), een statistische techniek voor de analyse van lineaire relaties in normaal verdeelde data, naar modellen voor niet-lineaire relaties in niet-normaal verdeelde data. Niet-standaard toepassingen van SEM spelen ook een rol in een tweede onderwerp van onderzoek, de validiteit van subjectieve meetmethoden, zoals zelfrapportage.

De vraag is in hoeverre geobserveerde verschillen in testscores een valide weergave zijn van werkelijke verschillen in niveau of gedrag, zoals vaardigheid, kennis, persoonlijkheid, attitude, emotie en interesse. Persoonsgebonden verschillen (bijvoorbeeld sekse, leeftijd, cultuur, taal) en verschillen in behandeling, zoals in experimenteel onderzoek, hebben een effect op antwoordgedrag en kunnen de validiteit van de meting schaden. Validiteitsproblemen zoals vraag- en testonzuiverheid, response shift, antwoordneigingen en -stijlen (bijvoorbeeld sociaalwenselijk antwoordgedrag), kunnen alle gedefinieerd worden als schendingen van meetinvariantie. Zodoende kunnen uiteenlopende validiteitsproblemen op een zelfde manier onderzocht worden, waarbij SEM gebruikt kan worden voor het toetsen van meetinvariantiehypothesen.

Oort werkte eerder als docent en onderzoeker bij de vakgroep Psychologische Methodenleer van de UvA (sinds 1986), als onderzoeker bij de afdeling Algemene Pedagogiek van Universiteit Leiden (sinds 1996) en als methodoloog bij de afdeling Medische Psychologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC/UvA, sinds 1999). Nu werkt hij al bijna vijf jaar als universitair hoofddocent Methoden en Technieken bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de UvA. Hij heeft fundamenteel onderzoek gepubliceerd in de psychometrie en toepassingen van psychometrie in de psychologie, geneeskunde, pedagogiek en onderwijskunde.