Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. Ernst Hirsch Ballin is per 1 maart 2011 benoemd tot hoogleraar Rechten van de Mens aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Oud-minister van Justitie en Binnenlandse Zaken dr. Ernst Hirsch Ballin is per 1 maart 2011 benoemd tot hoogleraar Rechten van de Mens aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het betreft een deeltijdaanstelling. Hirsch Ballin combineert het hoogleraarschap aan de UvA met zijn leerstoel aan de Universiteit van Tilburg.

Hirsch Ballin versterkt met zijn komst het profiel van de UvA op het terrein van rechtsstaat en democratie. Hij houdt zich in zijn onderzoek in het bijzonder bezig met de betekenis van de rechten van de mens in het democratisch staatsbestel. Hij wil zijn onderzoek vooral richten op de rechten die verbonden zijn aan het staatsburgerschap, zoals het kiesrecht en andere vormen van politieke participatie.

In een reactie op zijn benoeming zegt Hirsch Ballin bijzonder verheugd te zijn met zijn taak als docent aan de faculteit waar hij zelf heeft gestudeerd. Hij studeerde niet alleen aan de juridische faculteit van de UvA; hij was er ook bestuurlijk actief en promoveerde er cum laude (1979). Prof. mr. Edgar du Perron, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is erg ingenomen met de benoeming: ‘Wij prijzen ons gelukkig met de heer Hirsch Ballin een kandidaat van aanzienlijke wetenschappelijke en maatschappelijke statuur in onze gelederen te mogen opnemen’.

Van 1977 tot 1981 was Hirsch Ballin hoofdambtenaar bij de afdeling publiekrecht van het ministerie van Justitie. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (UvT) van 1981 tot 1989 en van 1994 tot 2006. In Den Haag was hij onder meer minister van Justitie (1989-1994), lid van de Tweede Kamer (1994-1995), lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1995-2000), lid - en vanaf 2003 voorzitter - van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (2000-2006), minister van Justitie (2006-2010) en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (februari 2010-oktober 2010). Sinds 2005 is Hirsch Ballin lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Per 1 april 2011 is hij benoemd tot hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht aan de UvT.