Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. mr. M.G.C.M. Peeters Ph.D. is benoemd tot bijzonder hoogleraar Derivatenrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

dhr. prof dr. Marcel Peeters, medewerker FdR, hoogleraar derivatenrecht
Fotograaf: Jeroen Oerlemans

Dhr. mr. M.G.C.M. Peeters Ph.D. (1957) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Derivatenrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel Derivatenrecht is ingesteld vanwege de Stichting Effecten, Markten en Regulering en wordt financieel gesteund door NYSE Euronext.

Marcel Peeters is zowel jurist als econoom. Hij promoveerde in Cambridge (Engeland) op een dissertatie over onzekerheid en verwachtingen in macro-economische theorieën. In de jaren negentig maakte hij de overstap naar de advocatuur. Aanvankelijk bestond een belangrijk deel van zijn praktijk uit civiele cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Later heeft hij zich gespecialiseerd in financieel recht, in het bijzonder in derivaten- en prudentieel toezichtrecht. Hij is werkzaam als advocaat bij de sectie Banking & Finance van NautaDutilh.

Marcel Peeters zal onderzoek doen op zowel privaatrechtelijk als toezichtrechtelijk gebied, met bijzondere aandacht voor financiële derivaten als instrumenten van risico-allocatie en (andere) economische aspecten. Verder zal hij onder meer colleges geven over derivatenrecht en andere financieelrechtelijke onderwerpen in de Master-fase. Zijn onderzoek is ondergebracht in het Centrum voor Financieel Recht van het Amsterdam Center for Law & Economics.