Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. O.C.R. Marres (1971) is benoemd tot hoogleraar Integriteit van de Fiscale Grondslag aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

dhr. prof. dr. Otto Marres, medewerker FdR, hoogleraar Integriteit van de Fiscale Grondslag, foto Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. dr. O.C.R. Marres (1971) is benoemd tot hoogleraar Integriteit van de Fiscale Grondslag aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Otto Marres richt zich in zijn onderzoek onder meer op de erosie van de belastinggrondslag. Belastingopbrengsten staan onder druk door belastingontwijkend gedrag van belastingplichtigen en door belastingconcurrentie. Staten trachten hun grondslag te beschermen door antimisbruikbepalingen, en streven tegelijkertijd naar een gunstig investeringsklimaat. Bij de verwezenlijking van beide doelen moeten internationaalrechtelijke en EU-rechtelijke normen worden nageleefd. Het onderzoek van Marres is ingebed in het onderzoeksprogramma van het Amsterdam Centre for Tax Law van de UvA, één van de centres of excellence van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het doel van dit onderzoeksprogramma is om vast te stellen wat de grenzen van de belastingsoevereiniteit zijn. Daarnaast wordt onderzocht of die grenzen enger of ruimer moeten worden gesteld op grond van verschillende criteria, waaronder grondslagintegriteit.

Marres is sinds 2009 belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co. Voor die tijd werkte hij onder meer als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden en als advocaat bij Stibbe en Linklaters LLP. Naast deze functies was Marres universitair docent aan de UvA. Aan het gerechtshof ’s-Gravenhage is hij sinds oktober 2009 raadsheer-plaatsvervanger. Marres heeft een aantal boeken op zijn naam staan, zoals Winstdrainage door renteaftrek (Kluwer, 2005 en 2008) en Dividendbelasting (Kluwer, 2006 en 2011), evenals artikelen, annotaties en andere publicaties. Hij is redacteur/medewerker van verschillende fiscaal-juridische uitgaven.