Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. A.B. Dijkstra is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht & Socialisatie, scholen en onderwijsbestel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Anne Bert Dijkstra

Dhr. dr. A.B. Dijkstra (1963) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht & Socialisatie, scholen en onderwijsbestel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Inspectie van het Onderwijs.

Als bijzonder hoogleraar zal Anne Bert Dijkstra zich richten op onderzoek naar publieke verantwoording en toezicht op onderwijs, in relatie tot het functioneren van het Nederlandse onderwijsbestel, in bijzonder voor wat betreft de socialisatiefunctie van onderwijs. Dijkstra gaat samen met onderzoekers van de UvA en de onderwijsinspectie onderzoek doen naar sociale opbrengsten van onderwijs, en naar de socialiserende taak van scholen, ook in relatie tot andere functies van onderwijs. Het gaat daarbij om vragen als wat sociale opbrengsten van onderwijs zijn, welke bijdrage scholen daaraan leveren, en hoe evaluatie en verantwoording kunnen worden ingericht om die opbrengsten te optimaliseren.

De bijzondere leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de UvA. De leerstoel is tevens verbonden aan het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS), een interdisciplinair centrum waarin sociologen, politicologen en onderwijskundigen van de UvA en de Vrije Universiteit samenwerken op het gebied van institutionele effecten op ongelijkheden.

Dijkstra is sinds 2003 als Programmamanager Sociale opbrengsten werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs. Tot zijn taken behoren onder meer de coördinatie en ontwikkeling van de kwaliteit van het inspectietoezicht op het sociale domein. Ook is hij lid van de redactie van het Onderwijsverslag De Staat van het Onderwijs dat de inspectie jaarlijks publiceert. Dijkstra was eerder als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op een vergelijkend onderzoek naar schoolloopbanen. Hij publiceerde op het terrein van onder meer sociaal kapitaal en schoolsucces, onderwijs en sociale cohesie, burgerschap, de publicatie van schoolprestatiegegevens, effecten van richting op schoolsucces, schoolkeuze, onderwijsverzuiling, en de determinanten en effecten van openbaar en bijzonder onderwijs.