Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. W. Salverda is benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

dhr. prof. dr. Wiemer Selverda, medewerker AIAS, hoogleraar arbeid in een brede economische context en met een macro-economisch accent, foto Jeroen Oerlemans

Dhr. dr. W. Salverda (1947) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Politieke Ekonomie en verbonden aan AMCIS, het Amsterdam Centre for Inequality Studies.

Wiemer Salverda is een macrogericht arbeidseconoom met grote belangstelling voor de institutionele omgeving – gevormd door bijvoorbeeld loononderhandelingen, minimumloon, ontslagwetgeving, en onderwijsstelsel – voor internationale vergelijking en voor de ontwikkeling op langere termijn. Zijn onderzoek richt zich vooral op de loonverdeling, van ‘onderkant’ tot ‘top inkomens’, ingebed in de werking van de economie en de arbeidsmarkt. De sterk veranderde rol van jongeren op de arbeidsmarkt, en de enorme toename van deeltijdarbeid en tweeverdienershuishoudens hebben zijn bijzondere aandacht. Hij deed uitvoerig onderzoek naar onder meer jeugdwerkloosheid, oudere werknemers, laagbeloonde werkgelegenheid, en de werking van het Poldermodel. Zijn lopende onderzoek betreft de effecten van arbeidsmarktconcurrentie op werk en beloning van laaggeschoolden, de gevolgen van de onderwijsniveaus van huishoudpartners (homogamie) voor inkomensongelijkheid, en de beloningsverhouding tussen publieke en private sector. Onderwijs vormt de leidraad van zijn voorgenomen werk voor de leerstoel en het AMCIS.

Salverda is directeur van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). Hij trad in 2000 in dienst van AIAS, en was daarvoor 25 jaar werkzaam aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij coördineert momenteel het internationale onderzoeksproject Growing Inequalities’ Impacts (GINI). Het analyseert de ‘drivers’ van ongelijkheid en onderzoekt de sociale, culturele en politieke gevolgen van ongelijkheid in 29 landen. Van 1996 tot 2008 trad Salverda op als coördinator van het Europese Low-wage Employment Research network (LoWER) dat vele publicaties het licht deed zien. Salverda publiceerde in internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals Oxford Review of Economic Policy, Journal of the European Economic Association, International Labour Review en Applied Economics. Hij is de leidende redacteur van het Oxford Handbook of Economic Inequality, en adviseert en adviseerde de OESO, IAO, Europese Commissie en de Engelse Low Pay Commission.