Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. prof. dr. R.B.M. Landewé is benoemd tot hoogleraar Reumatologie, in het bijzonder outcome research, aan de Faculteit der Geneeskunde .

dhr. prof. dr. Robert Landew faculteit AMC: hoogleraar Reumatologie, i.h.b. outcome research foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. prof. dr. R.B.M. Landewé (1964) is benoemd tot hoogleraar Reumatologie, in het bijzonder outcome research, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Het meten van de outcome van ziekte is van groot belang bij chronische en invaliderende ziekten zoals reumatische ziekten. Vele patiënten met reumatische ziekten leven een groot deel van hun leven met hun ziekte, en het beloop ervan is de weerslag van vele factoren, zoals de ernst, de behandeling, maar ook hoe een patiënt met zijn of haar ziekte omgaat (coping). Vanwege de chroniciteit is het belangrijk om vroeg in de ziekte een betrouwbare, op het individu gerichte prognose te kunnen geven. Predictie van outcome is een belangrijke tak van onderzoek, niet in het minst omdat de huidige behandeling van reumatische ziekten vaak zeer effectief is, maar ook buitengewoon duur.

Robert Landewé heeft zich gespecialiseerd in klinisch epidemiologisch onderzoek op het gebied van de gehele reumatologie, in de brede zin van het woord. Hij heeft daarbij een speciale belangstelling voor medische statistiek, in het bijzonder het modelmatig onderzoek naar (longitudinale) verbanden tussen uitkomstmaten. Kosten-effectiviteitsonderzoek en trial-design in de reumatologie behoren eveneens tot zijn domein. Daarnaast houdt Landewe zich bezig met het onderzoek naar de waarde van imaging (röntgen, MRI) bij reumatische ziekten. Hij heeft speciale belangstelling voor het klinisch-epidemiologisch onderzoek rond spondyloartritis (ziekte van Bechterew).

Landewé is sinds 2008 hoogleraar Prognose en Outcome Research van Reumatische Aaandoeningen aan de Universiteit Maastricht. Hij was programmaleider bij het onderzoeksinstituut Caphri, School for Public Health and Primary Care, en is altijd nauw betrokken geweest bij het internationale Omeract-initiatief (outcome measures in rheumatic diseases), waar hij sinds 2010 zitting heeft in de Executive Board. Hij is President-elect van de Assessment in Spondyloarthritis International Society (ASAS). Landewé is praktiserend reumatoloog in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen.