Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. M. Olff is benoemd tot bijzonder hoogleraar Neurobiological mechanisms of prevention and treatment in trauma and posttraumatic stress disorders (PTSD) aan de Faculteit der Geneeskunde.

Mw. dr. M. Olff is benoemd tot bijzonder hoogleraar Neurobiological mechanisms of prevention and treatment in trauma and posttraumatic stress disorders (PTSD) aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Arq Psychotrauma Onderzoek (APO).

Miranda Olff richt zich in haar onderzoek met name op de psychologische, sociale en biologische respons op stress, in het bijzonder op traumatische stress, en op preventieve of curatieve interventies. Het gaat hierbij niet alleen het interventieonderzoek zelf, maar ook om de onderliggende mechanismen, en om de predictoren van pathologie en het behandelresultaat. Olff deed gerandomiseerd effectonderzoek naar debriefing, vroege interventies, verschillende traumagerichte interventies. Ze onderzoekt nu onder meer het effect van cognitieve gedragstherapie ten opzicht van farmacotherapie en de effecten van oxytocine bij traumatische stress. Ollf kreeg een ZonMw Topsubsidie voor neuroimaging-onderzoek naar de endogene en exogene stimulatie van het oxytocinesysteem.

Olff is sinds 2001 aan het AMC verbonden, als universitair hoofddocent Psychotraumalogie en hoofd Center for Psychological trauma. Daarnaast is ze visiting professor aan het Haukeland Hospital in Bergen (Noorwegen). Voorheen werkte Olff onder meer aan het Trimbos Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2009 tot 2011 was ze voorzitter van de European Society of Traumatic Stress (ESTSS). Olff leidde grootschalige EU gefinancierde projecten. Ze heeft vele publicaties op haar naam staan onder meer in vaktijdschriften als JAMA, Psychological Bulletin, British Journal of Psychiatry, Psychological Medicine en Psychoneuroendocrinology. Olff is editor-in-chief van het European Journal of Psychotraumatology.