Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. J. Hendriks is benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Dhr. prof. dr. J. Hendriks

Dhr. prof. dr. J. Hendriks (1956) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Van der Hoeven Stichting.

Als bijzonder hoogleraar zal Jan Hendriks zich vooral bezighouden met het ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden op het gebied van diagnostiek en behandeling, die specifiek horen bij de forensische orthopedagogiek. Het kritisch volgen van de ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie en interventies maakt hier deel van uit.

Hendriks is sociaal pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Sinds 1993 publiceert hij over (jeugd)criminaliteit, in het bijzonder over jeugdige zedendelinquenten. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit (VU) op het proefschrift Jeugdige zedendelinquenten; een studie naar subtypen en recidive. Als lid van Nederlandse Studiegroep naar Meisjes- en Vrouwencriminaliteit schreef hij verschillende artikelen over meisjescriminaliteit en meisjes als zedendelinquent. Daarnaast gaat zijn specifieke wetenschappelijke belangstelling uit naar (strafrechtelijke) interventies voor jeugdigen.

Hendriks werkt sinds 1985 in het jeugdforensisch veld. Aanvankelijk was hij rapporteur Pro Justitia bij het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg. Vanaf 1993 was hij daar hoofd Jeugdstrafzaken en hoofd Jeugdbehandelingen. Hij is sinds 2000 werkzaam als klinisch psycholoog bij De Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische psychiatrie in Nederland, in Den Haag. Daarnaast is hij sinds 2006 als adviseur verbonden aan de JeugdzorgPlus-instelling Avenier (voorheen Justitiële Jeugdinrichting Harreveld). Hendriks is sinds 2009 tevens bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de VU. Zijn oratie (2010) had als titel: ‘Wie Joost weet, mag het zeggen’. Hierin maakte hij kritische kanttekeningen bij de verworven kennis omtrent de achtergronden van criminaliteit en bij de invloed van de media en de politiek op het inhoudelijk beleid. Sinds 2007 is Hendriks gastdocent bij de master Forensische Orthopedagogiek van de UvA. Hij bekleedt verschillende bestuursfuncties, onder andere bij Stichting 180 (beheerorganisatie diverse jeugdinterventies) en de Vereniging Forensische Seksuologie. Hendriks is daarnaast vast lid van de Commissie Samson (onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen die van overheidswege in internaten en pleegezinnen zijn geplaatst) en hij participeert in diverse wetenschappelijke begeleidingscommissies.