Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. M.E.J. Raijmakers is benoemd tot bijzonder hoogleraar Cognitieve Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder het science leren in non-formele omgevingen, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Mw. dr. M.E.J. Raijmakers (1967) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Cognitieve Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder het science leren in non-formele omgevingen, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting NCWT/NEMO.

Maartje Raijmakers zal als bijzonder hoogleraar onderzoek doen naar de cognitieve ontwikkeling die verband houdt met het leren over wetenschap en techniek. Mensen hebben al van zeer jongs af aan ervaring met verschijnselen die later onderwerp worden van wetenschaps- en techniekonderwijs, zoals drijven en zinken, schaduw en licht en biologische groei. Deze ervaring leidt tot belangrijke kennis over deze verschijnselen, die mensen niet altijd goed verwoorden kunnen. Met science educatie wordt getracht expliciete kennis over wetenschap en techniek, en fascinatie bij te brengen. De context van het non-formele leren roept positieve emoties op, appelleert aan intrinsieke motivatie en biedt een aantrekkelijke omgeving voor rijke ervaringen. Dit is een zeer interessante omgeving waar expliciete kennis en hands-on ervaring gecombineerd worden. Raijmakers zal enerzijds fundamenteel onderzoek doen naar leerprocessen waarbij zowel impliciete kennis als expliciete kennis een rol spelen. Anderzijds zal het onderzoek in NEMO plaatsvinden en gaan over de vraag hoe we theorie in de praktijk kunnen toepassen om het leerproces te optimaliseren wat betreft het verwerven van kennis en vaardigheden, en het vergroten van motivatie en attitude.

Raijmakers is sinds 1997 in diverse functies verbonden aan de afdeling Psychologie van de UvA. Sinds 2008 is ze er werkzaam als universitair hoofddocent. In 2006 ontving Raijmakers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vidi-subsidie. Zij is bovendien als principal investigator verbonden aan het Onderzoekszwaartepunt Brain & Cognition van het Cognitive Science Center Amsterdam. Haar onderwerp van onderzoek is de ontwikkeling van leerprocessen van baby’s, kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze heeft vele publicaties op haar naam staan onder meer in vaktijdschriften als Developmental Science, Journal of Neuroscience en Science Education.