Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. E.J. Meijer is benoemd tot hoogleraar Moleculaire Simulaties aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Dhr. dr. E.J. Meijer (1961) is benoemd tot hoogleraar Moleculaire Simulaties aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Evert Jan Meijer zal zich richten op het ontwikkelen en toepassen van computationale methoden die op een moleculaire basis inzicht geven in chemische, fysische en biologische processen. Een belangrijk onderzoeksthema is de rol van een complexe fluctuerende omgeving in (bio-)chemische processen. Onderwerpen van onderzoek in dit aandachtsgebied zijn de invloed van een oplosmiddel in chemische processen, de mobiliteit van elektrische ladingen in vloeistoffen zoals water, en (foto)chemisch actieve eiwitten. Een tweede belangrijk onderzoeksthema richt zich op de structuur, stabiliteit, en vorming van materialen, met name nano-gestructureerde materialen zoals koolstof-nanobuisjes en zeolieten.

De thema’s in het aandachtsgebied van Meijer bieden fundamentele inzichten die belangrijk zijn voor nieuwe ontwikkelingen in belangrijke innovatiegebieden, waaronder efficiënte en schone chemie (katalyse, zeolieten) en duurzame energie (fotoactieve eiwitten, brandstofcellen). Op het gebied van onderwijs zal Meijer zich, naast de reguliere bijdragen, speciaal richten op versterking in een (inter)nationale context van de master- en promotieopleiding op het gebied van computational science. De basis hiervoor heeft hij gelegd met het ATOSIM Erasmus Mundus programma dat hij samen met buitenlandse partners heeft ontwikkeld.

Meijer legde zich als promovendus bij het FOM-instituut AMOLF toe op het ontwikkelen en toepassen van moleculaire simulatie-methoden. Na zijn promotie richtte hij zich op quantum-simulaties van chemische processen, als postdoc aan de Vrije Universiteit Brussel, het IBM Zurich Research Laboratory en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 1998 tot 2003 was Meijer werkzaam bij de UvA als fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is sinds 2005 universitair hoofddocent bij het Van ’t Hoff Insitute for Molecular Sciences aan de UvA.