Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. A. G. Becking (1961) is benoemd tot hoogleraar Diagnostiek en behandeling van stoornissen in de groei en ontwikkeling van mond, kaak en aangezicht aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Hij is vanaf 1 september 2011 werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van het Academisch Medisch Centrum en Emma Kinderziekenhuis.

Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans

Eddy Becking studeerde Tandheelkunde en Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en legde het artsexamen af aan de Vrije Universiteit (VU). Hij specialiseerde zich in Mondziekten en Kaakchirurgie in het VU medisch centrum en promoveerde op Dilemma’s in orthognathic surgery aan de VU. Sinds 2000 is hij Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgeons. Daarnaast is Becking sinds 2001 werkzaam als Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg in het Kennemer Gasthuis in Haarlem, alwaar hij opleider is voor de perifere deelopleiding MKA. Tot september 2011 was hij werkzaam als staflid in het VUmc.

De aandachtsgebieden waarbinnen topklinische zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (vooral aan de specialistenopleidingen MKA en orthodontie) worden verricht, zijn: aangeboren misvormingen van de kaken en het aangezichtsskelet, craniofaciale deformiteiten en kaakstandcorrecties, in het bijzonder bij asymmetrieën. Er bestaat en bijzondere interesse voor nieuwe beeldvormende technieken met driedimensionale planningen en genavigeerde chirurgie. Al deze activiteiten vinden nadrukkelijk plaats in teamverband met collega’s van de vakgroepen neurochirurgie, plastische chirurgie, oogheelkunde en keel- neus en oorheelkunde.