Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. M.A. de Rie (1956) is benoemd tot hoogleraar Dermatologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Foto: Jeroen Oerlemans

Na zijn promotie op een proefschrift over activatie van B lymfocyten, begon Menno de Rie in 1989 met zijn opleiding tot dermatoloog in het AMC. Hij heeft zich gespecialiseerd in de immuno-dermatologie, in het bijzonder psoriasis, waarbij hij zich heeft beziggehouden met zowel het preklinisch als het klinisch onderzoek naar deze immunologisch bepaalde huidziekte. De Rie heeft speciale belangstelling voor translationele geneeskunde, waarbij onderzocht wordt hoe preklinische inzichten vertaald kunnen worden naar de klinische praktijk, wat uiteindelijk moeten leiden tot betere behandelingen van dermatologische patiënten. 

In het kader van de nieuwe alliantie tussen het VUmc en het AMC waarbij de afdelingen Dermatologie van beide medische centra per 1 januari 2012 zijn samengevoegd, gaat Menno de Rie zich vooral bezighouden met het wetenschappelijk onderzoek. Naast versterking van het translationele karakter van het wetenschappelijk onderzoek wordt ook gestreefd naar integratie van de researchactiviteiten van beide centra.

Menno de Rie was sinds 2010 als opleider en hoofd van de polikliniek verbonden aan de afdeling Dermatologie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Van 2008 tot 2010 werkte hij als directeur en senior expert op het terrein van translationele dermatologie bij Novartis Institutes for BioMedical Research in Basel (Zwitserland). Voor die tijd was hij in verschillende functies werkzaam bij de afdeling Dermatologie van het AMC. De Rie bekleedde diverse advies- en bestuursfuncties, op nationaal en internationaal niveau, waaronder die van bestuurslid van de European Academy for Dermatology and Venereology. Hij publiceerde vele artikelen in wetenschappelijke vakbladen, waaronder The New England Journal of Medicine, The Lancet, Nature, Archives of Dermatology, Journal of Investigative Dermatology en British Journal of Dermatology.