Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. K.H. van Dalen-Oskam (1963) is per 1 maart 2012 benoemd tot hoogleraar Computationele literatuurwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans

De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het onderzoek van Karina van Dalen-Oskam concentreert zich op de computationele letterkunde. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van methoden en technieken voor stilistisch onderzoek van met name literaire teksten. Zij richt zich daarbij zowel op Middelnederlandse werken als op moderne Nederlandse (en Engelse) romans. Voor de Middelnederlandse werken onderzoekt Van Dalen-Oskam op welke wijze de computer kan helpen om auteurs en kopiisten van elkaar te onderscheiden. In het onderzoek naar moderne romans analyseert zij het gebruik en de functies van eigennamen als stilistisch element. Voor de analyse van dergelijke elementen ontwikkelt zij een genre-, tijd- en taaloverschrijdende comparatieve methode. Als hoogleraar aan de UvA zal Van Dalen-Oskam zich in het bijzonder richten op het koppelen van de tekstuele en tekstanalytische expertise van de letterkundige neerlandistiek en de literatuurwetenschap aan computationele expertise en know-how. Op die manier vormt zij een verbindingsschakel tussen het Huygens ING en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.

Van Dalen-Oskam studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Van 1988 tot 2001 werkte zij op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. In 2002 trad zij in dienst van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) als hoofd van de afdeling Neerlandistiek en senior onderzoeker. Sinds 2005 is Van Dalen-Oskam werkzaam bij het Huygens Instituut, eerst als onderzoeksleider van het thema ICT & Teksten en sinds 2011 bij het Huygens ING als onderzoeksleider van de afdeling Textual scholarship & Letterkunde. Zij is lid van de Executive Committee van de Association for literary and linguistic computing. Onlangs startte zij met het project ‘The riddle of literary quality’, waarin zij samenwerkt met onderzoekers van de Fryske Akademy en het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA.