Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. W. Breemhaar (1951) en dhr. dr. S. Perrick (1949) zijn per 1 januari 2012 benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Bijzondere onderwerpen Notarieel recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot Bevordering van de Notariële Wetenschap.

De leeropdracht van Willem Breemhaar en Steven Perrick is gericht op het overbrengen van kennis uit en het voorbereiden op de beroepspraktijk van het notarieel recht. Daarnaast gaan zij zich bezighouden met verbreding van het notariaat als onderwerp voor wetenschap door het vakgebied in een internationaal perspectief te plaatsen. Breemhaar vertegenwoordigt de erfrechtelijke component en kennis uit de praktijk, terwijl Perrick bijzondere kennis en ervaring op het terrein van het internationale vennootschapsrecht borgt. Beide leerstoelhouders geven complementair aan elkaar inhoud aan de leeropdracht. 

Jeroen Oerlemans
Dhr. prof. dr. W. Breemhaar. Foto: Jeroen Oerlemans.

Willem Breemhaar

Willem Breemhaar werkt sinds 1992 in de rechterlijke macht, eerst als rechtbankrechter en kantonrechter in Groningen en sinds 2003 als raadsheer en senior raadsheer in het gerechtshof Leeuwarden. Hij participeert in de verdelingenkamer, een samenwerkingsproject binnen de civiele sector. Van 1978 tot 1998 was Breemhaar aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden als docent en onderzoeker op het gebied van het notariële recht en internationaal privaatrecht. Voordien werkte hij als kandidaat-notaris en studeerde hij aan de universiteit in Münster (BRD). Hij heeft tal van publicaties op het gebied van het familie- en erfrecht op zijn naam.

Jeroen Oerlemans
Dhr. prof. dr. S. Perrick. Foto: Jeroen Oerlemans.

Steven Perrick  

Steven Perrick is sinds 1973 werkzaam als advocaat en/of notaris in een hoofdzakelijk ondernemingsrechtelijke praktijk. Hij was gedurende vijfentwintig jaar notaris in Amsterdam en is thans advocaat/partner bij Spinath & Wakkie. Van 1988 tot 2002 was hij als hoogleraar Bank- en effectenrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Perrick bekleedt verschillende advies- en bestuursfuncties. Zo is hij lid van de Asser Adviesraad en voorzitter van het bestuur van Stichting AMMODO. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem. Perrick publiceerde vele boeken en artikelen op het terrein van het burgerlijk recht, het vennootschaps- en effectenrecht.