Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dr. Guénaël Mettraux is benoemd als hoogleraar Internationaal strafrecht, met een bijzondere focus op internationale strafvordering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. Dr. Guénaël Mettraux
Foto: Jeroen Oerlemans

Dr. Mettraux’s onderzoek is gericht op de gerechtelijke, juridische en procedurele systemen rondom internationale misdrijven zolas oorlogsmisdaden, genocide, piraterij en misdaden tegen de menselijkheid. Eveneens onderzoekt hij de procedureel -en materieelrechtelijke praktijk van internationale tribunalen. Bovendien is hij geïnteresseerd in de bescherming van mensenrechten in de internationale rechtspraak, de geschiedenis van internationale tribunalen, transcontinentaal strafrecht en transnationaal recht.

Dr. Mettraux treedt op als raadsman voor verschillende internationale gerechtshoven en tribunalen, onder meer het Internationaal strafhof voor het voormalig Joegoslavië(ICTY), het Internationaal Strafhof (ICC) en het Bijzondere Tribunaal voor Libanon (STL). Dr. Mettraux is gastprofessor aan de Universiteit van Fribourg (Zwitserland). Eerder was hij gastprofessor aan de Universiteit van Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) en de Universiteit van Genève (Zwitserland). Hij heeft enkele publicaties op zijn naam staan, onder meer The Law of Command Responsibility (Oxford University Press, 2009), Perspectives on the Nuremberg Trial (Oxford University Press, 2008) and International Crimes and the ad hoc Tribunals (Oxford University Press, 2006).