Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. M.W.M. Jaspers (1959) is benoemd tot hoogleraar Medische Informatiekunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

mw. prof. dr. Monique Jaspers, medewerker AMC, hoogleraar Medische Informatiekunde
Foto Jeroen Oerlemans

Monique Jaspers heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar cognitieve, mens-machine- en socio-technologische factoren die van invloed kunnen zijn op de bruikbaarheid, acceptatie en succesvolle implementatie van interactieve zorgtechnologieën. Dit type onderzoek is belangrijk vanwege de grote investeringen die gepaard gaan met de introductie van deze technologieën en de historie van mislukte systeemimplementaties. Om brede acceptatie van interactieve zorgtechnologie te waarborgen dient het systeemontwerp aan te sluiten bij de informatieverwerkingsprocessen en de dagelijkse workflow van zorgprofessionals. Het systeemontwerp, in het bijzonder de interactiestructuur van een interactieve zorgtechnologie, is sterk bepalend voor het gemak en de efficiëntie waarmee zorgprofessionals hun taken kunnen uitvoeren. Daarnaast is de mate waarin deze technologieën ingebed kunnen worden in de dagelijkse workflow, van grote invloed op de gebruikersacceptatie en de patiëntveiligheid. De komende jaren zal Jaspers haar onderzoek verbreden, in samenwerking met klinische afdelingen in het AMC en andere (internationale) partners. Hiertoe is het Centre of Human Factors Engineering of Health Information Technology (Hit lab) ingericht. Hit lab, waarvan Jaspers initiatiefnemer en hoofd is, wordt de komende jaren tevens ingezet als onderwijsleeromgeving voor studenten medische informatiekunde.

Jaspers is tevens medeverantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de opleidingen Medische Informatiekunde en Medical Informatics van de UvA. Zij zal mede richting geven aan vernieuwingen binnen deze opleidingen en zorgdragen voor een voortdurende afstemming van de onderwijsprogramma’s op (inter)nationale ontwikkelingen en vigerende (inter)nationale standaarden binnen het vakgebied.

Jaspers is sinds 1992 werkzaam in het AMC, eerst als universitair docent, sinds 2002 als universitair hoofddocent en sinds 2011 als adjunct-hoofd van de afdeling Klinische Informatiekunde. Na diverse bestuursperiodes als vicevoorzitter (1994-2010) is zij sinds 2010 voorzitter van het onderwijsinstituut Medische Informatiekunde. Jaspers ontving verschillende onderzoekssubsidies, onder meer van KWF Kankerbestrijding en binnen het SOCRATES/ERASMUS-programma van de EU. In 2001 initieerde ze de oprichting van het International Partnership in Health Informatics Education (IPHIE), een trans-Atlantisch consortium van zes Europese en Amerikaanse universiteiten. Daarnaast bekleedt Jaspers diverse bestuurs- en adviesfuncties, onder andere binnen de internationale werkgroepen Human Factors and Ergonomics of Medical Informatics van de European Federation of Medical Informatics, en de International Medical Informatics Association. Ze is redactielid van diverse internationale tijdschriften. Haar onderzoek is gepubliceerd in vaktijdschriften als Journal of the American Medical Informatics Association, Journal of Biomedical Informatics en International Journal of Medical Informatics.