Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. C.J. Zandvliet (1953) is benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van Amsterdam, in het bijzonder de sociale, institutionele, ruimtelijke en materiële aspecten in de vroege nieuwe tijd, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In zijn onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam heeft Kees Zandvliet bijzondere aandacht voor randstedelijke en internationale aspecten, inclusief overzeese relaties.

Dhr. prof. dr. (Kees) Zandvliet, medewerker FGw, hoogleraar Geschiedenis van Amsterdam

De komende jaren gaat hij zich richten op een studie van de elite in de 17de en 18de eeuw. Doel van deze studie, De 500 rijksten, is het blootleggen van het netwerk van geld, macht, geloof en erfgoed tussen de families, steden, gewesten en de wereld overzee. In zijn nieuwe studie bouwt Zandvliet voort op  zijn eerdere werk De 250 rijksten van de Gouden Eeuw (2006). Circa 45 procent van de grootverdieners woonde in Amsterdam.

Van Spaanse vaandels tot Nationaal Historisch Museum

Daarnaast wil Zandvliet zich richten op de musealisering van de Nederlandse geschiedenis. Van de in het begin van de 17de eeuw in de Ridderzaal opgehangen Spaanse vaandels tot het fiasco van het Nationaal Historisch Museum in 2011: de verbeelding van stedelijke, nationale en internationale geschiedenis is onderwerp van discussie in Nederland. Museale geschiedenis reflecteert zowel de visie op geschiedenis als wijzigingen in politieke structuren en veranderende visies op de functie van objecten. Amsterdam speelt hierbij een opvallende rol: in de tweede helft van de 19de eeuw bijvoorbeeld verleidde de stad met een groot bruikleen de regering om het Museum van Geschiedenis en Kunst van Den Haag naar Amsterdam te verplaatsen. De discussie of het Rijksmuseum in Amsterdam op kan treden als hoeder van alle facetten van de Nederlandse geschiedenis heeft sindsdien het karakter van een veenbrand.

De Gouden Eeuw als proeftuin

Zandvliet was vanaf 1996 werkzaam bij het Rijksmuseum, eerst als conservator en vervolgens als Hoofd Geschiedenis. Hij was samensteller van de tentoonstellingen Maurits, Prins van Oranje (2000) en De Nederlandse ontmoeting met Azië, 1600-1950 (2002). Sinds 2008 is hij verbonden aan het Amsterdam Museum als Hoofd Presentatie. Hij is daar nu verantwoordelijk voor de samenstelling van de tentoonstelling De Gouden Eeuw: Proeftuin van de wereld, die op 14 december opent. Parallel aan de tentoonstelling zal de tv-serie De Gouden Eeuw, gepresenteerd door Hans Goedkoop, te zien zijn. December 2012 verschijnt het gelijknamige boek van Zandvliet en Goedkoop.

Kees Zandvliet begon zijn loopbaan bij het Algemeen Rijksarchief (nu Nationaal Archief), waar hij onder andere hoofd van de afdeling Kaarten en tekeningen was. Hij publiceerde  in 1998 Mapping for money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries waarin hij de cruciale, geopolitieke rol van kaarten en kaartmakers in de overzeese expansie analyseerde. Daarnaast verschenen van zijn hand diverse publicaties waarin kaarten een belangrijke rol spelen als bron en nam hij in 1981 het initiatief tot de oprichting van het tijdschrift Caert-thresoor.