Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. M. Kalmijn (1962) is benoemd tot hoogleraar Sociologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dhr. prof. dr. (Mathijs) Kalmijn
Foto: Jeroen Oerlemans

Matthijs Kalmijn doet onderzoek binnen de vakgebieden gezinssociologie en sociale demografie. Hij haalt zijn motivatie uit de enorme sociale en demografische veranderingen die de afgelopen tientallen jaren plaatsvonden in de Westerse wereld, in het bijzonder de gender-role revolutie, de toename van echtscheidingen, de afname van de vruchtbaarheid en de vergrijzing. Kalmijn bestudeert ook de relatie tussen gezin en levensloop enerzijds, en thema’s als sociale netwerken, sociale ongelijkheid en etniciteit anderzijds. Kalmijn was de initiator van verschillende grote door NWO gesubsidieerde surveys zoals het Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) en meer recent de Netherlands Longitudinal Lifecourse Study (NELLS). In de toekomst gaat Kalmijn zich richten op drie onderzoeksthema’s: de aard en sterkte van intergenerationele solidariteit in de postmoderne samenleving, cross-nationale verschillen in het huwelijks- en familieleven in Europa, en de sociale integratie van ouderen in een vergrijzende maatschappij.

Kalmijn werkt sinds 2001 als hoogleraar Sociologie aan de Tilburg University. Voor die tijd was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht en Princeton University (VS). Kalmijn is lid van de Koninklijke Akademie der Wetenschappen. In 2010 won hij, samen met Frank van Tubergen, de IPUMS Research Award, uitgereikt door het Minnesota Population Center van de University of Minnesota, voor het beste artikel in de categorie US research. Kalmijn is lid van Netspar (Network of Pensions, Aging en Retirement). Kalmijn heeft vele publicaties op zijn naam staan onder meer in vaktijdschriften als DemographySocial Forces, American Journal of Sociology en European Sociological Review.