Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. E.O. Aboh (1962) is benoemd tot hoogleraar Learnability aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dhr. prof. dr. (Enoch) Aboh, hoogleraar

In het onderzoek van Enoch O. Aboh ligt de nadruk op de relatie tussen empirische studie (waaronder taalbeschrijving) en theoretische modellering. Zijn werk heeft zich ontwikkeld langs twee hoofdlijnen: de vergelijkende studie van (i) taalvariatie en taaltypologie op het gebied van de syntaxis van gesproken en gebarentalen, en van (ii) de syntaxis van creooltalen en de relatie tot hun brontalen (onder andere Kwa-talen versus de Romaanse en Germaanse talen). Aboh richt zich vooral op vraagstukken die betrekking hebben op de culturele overdracht van taal, in het bijzonder op het terrein van taalcontact (tussen sprekers van verschillende talen), taalverandering en taalverwerving. Wat zijn de eigenschappen van een leerbare taal, en welke rol spelen taalleerders in taalverandering? Deze vragen staan centraal.

 

Veel wetenschappers aan de UvA onderzoeken eerste- en tweedetaalverwerving, het ontstaan van nieuwe talen, taaltypologie en taaltheorie. Aboh gaat zich tevens richten op het integreren van deze verschillende specialismen tot een interdisciplinaire en innovatieve benadering van learnability. Onderzoek naar taalverwerving en taalcontact heeft aangetoond dat mensen – kinderen en volwassenen – in staat zijn om op basis van een vrij gevarieerde input een coherent taalsysteem te ontwikkelen. Het is interessant om te zien dat kinderen hierin vaak beter zijn dan volwassenen, maar beide lijken toegang te hebben tot hetzelfde leeralgoritme. Aboh gaat zich bezighouden met de vraag hoe dit algoritme in elkaar zit en hoe het met behulp van gegevens van verschillende types taalleerders onderzocht kan worden. Een van de basisaannames is hierbij dat het leersysteem geïnternaliseerd is. Daarom kan dit vraagstuk uitsluitend benaderd worden door de bestudering van externe uitingen.

 

Aboh is sinds 2000 werkzaam aan de UvA, sinds 2008 als universitair docent aan het Amsterdam Center for Language and Communication. Van 2011 tot 2012 was hij tevens fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) van de KNAW. Aboh ontving in 2003 een Vidi-subsidie van NWO voor zijn onderzoek ‘The typology of focus and topic: A new approach to the discourse-syntax interface’. In 2008 was hij gastdocent bij de afdeling Linguistics and Philosophy van het Massachusetts Institute of Technology (MIT, VS). Voordat Aboh naar de UvA kwam, werkte hij als onderzoeker en universitair (hoofd)docent aan de Université de Genève.