Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. D. Manting (1961) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdynamiek en ruimtelijke ontwikkelingen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

mw. prof . dr. Dorien Manting, hoogleaar FMG
Foto: Jeroen Oerlemans

Het toekomstige onderzoek van Dorien Manting staat in het teken van de wisselwerking tussen bevolkingsontwikkelingen en sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Manting ziet bevolkingsontwikkelingen als een van de drijvende krachten achter toenemende ruimtelijke en sociaal-economische verschillen tussen regio's. Daarbij gaat het niet alleen om migratiebewegingen of relatie- of gezinsvorming, maar ook om trends in geboorte en sterfte. 

Daarnaast wil Manting wetenschappelijke kennis vergroten over het belang van de ruimtelijke context voor bevolkingsdynamiek, bijvoorbeeld  de wijze waarop verhuisbewegingen in en tussen regio's  het gevolg zijn van regionale woningmarktomstandigheden, economie of de kwaliteit van de leefomgeving. 

Manting is sinds 2005 werkzaam bij het PBL en  een van voorloper hiervan (het Ruimtelijk Planbureau). Sinds 2010 geeft zij leiding aan de sector Verstedelijking en Mobiliteit van het PBL en is zij eindverantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van demografie, krimp, ruimtelijke economie, verkeer en vervoer, woningmarkt en verstedelijking.  In 2008 was ze interim directeur van het Ruimtelijk Planbureau. Voor 2005 was ze werkzaam in diverse functies bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).   

Manting is in 1994 aan de UvA gepromoveerd op demografisch onderzoek naar relatie- en gezinsvorming. Zij  heeft in de loop der jaren gepubliceerd over bevolkingsprognoses, verhuismobiliteit en huishoudensdynamiek. Ook publiceerde ze in vaktijdschriften als Housing Studies, Demography en European Sociological Review.