Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. R.J. Oostdam (1958) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Onderwijsleerprocessen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Oostdam

Ron Oostdam doet onderzoek naar de wijze waarop het onderwijs kan inspelen op verschillen tussen leerlingen. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van de leraar in het onderwijsleerproces. Een goede afstemming van de onderwijsleersituatie op de individuele leerbehoeften en ontwikkelkansen van leerlingen vraagt van leraren een andere manier van kijken naar leerlingen. Daarnaast vraagt het de bereidheid om het onderwijs af te stemmen op de onderlinge verschillen, en een kritische reflectie op zichzelf als onderwijsgevende. Juist bij het lesgeven binnen een grootstedelijke context, zoals in Amsterdam, is dit een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van kwalitatief goed en effectief onderwijs waarin de leerling tot zijn recht komt en zich op zijn plaats voelt.

Door de samenwerking tussen UvA en HvA kunnen vraagstellingen vanuit de praktijk ingebracht worden in het onderzoek van de UvA. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen via de opleidingen van de HvA overgedragen worden naar de onderwijspraktijk.

Oostdam is sinds maart 2012 lector Maatwerk in Leren en Instructie aan de HvA. Tevens is hij daar onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Oostdam gaat werken bij het Research Institute of Child Development and Education aan de afdeling Pedagogiek, Onderwijswetenschappen en Lerarenopleiding van de UvA.

Oostdam is (mede)auteur van een groot aantal nationale en internationale artikelen, boeken en boekbijdragen. Hij was als projectleider betrokken bij verschillende internationale projecten, waaronder de ontwikkeling van het ‘European System for Diagnostic Language Assessment’ (DIALANG). Ook was hij medeorganisator van internationale conferenties in Amsterdam zoals de ‘Stress and Anxiety Research Conference’ (STAR) en de ‘Conference for Research on Learning and Instruction’ van de ‘European Association for Research on Learning and Instruction’ (EARLI). Oostdam is reviewer voor een aantal internationale tijdschriften. Hij was medeauteur van het PROO Onderzoeksprogramma 2007-2011 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.