Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Mw. dr. M.M.M. van Eechoud (1967) is benoemd tot hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder met betrekking tot het recht inzake toegang tot informatie, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
mw. prof. dr. Mireille van Eechoud, hoogleraar FdR, Informatierecht

Mireille van Eechoud is in haar onderzoek actief op uiteenlopende gebieden. Kernthema’s zijn internationaal en Europees intellectuele eigendomsrecht (met name auteurs- en databankenrecht), internationaal privaatrechtelijke aspecten van informatierecht, en openbaarheid van bestuur. In het kader van de nieuwe leerstoel richt Van Eechoud zich de komende jaren vooral op de regulering van publieke informatiebronnen uit een oogpunt van transparantie, communicatiegrondrechten en innovatie.

Van Eechoud is sinds 1996 in verschillende functies werkzaam aan het Instituut voor Informatierecht van de UvA. Van 2009 tot 2012 verbleef zij als gastonderzoeker bij het Center for Intellectual Property and Information Law van de University of Cambridge. Ze geeft leiding aan het driejarige multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Of authorship and originality’ (2010-2013). Dit  samenwerkingsverband tussen de UvA, de University of Cambridge en de Universitetet i Bergen (Noorwegen) is onderdeel van het Humanities in the European Research Area (HERA) van de European Science Foundation.

Daarnaast is Van Eechoud opleidingsdirecteur van de master Informatierecht en onder meer redacteur van AMI, Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht. Naast artikelen in peer reviewed-tijdschriften, rapporten en annotaties, publiceerde ze recentelijk met Jürgen Basedow e.a. Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary (Oxford University Press, 2013) en met Bernt Hugenholtz e.a. Harmonizing EU Copyright Law. The Challenges of Better Law Making (Kluwer Law International, 2009).