Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. mr. dr. B. de Hart (1964) is benoemd tot hoogleraar Migratierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

mw. prof. dr. Betty de Hart, medewerker FdR, hoogelaar Migratierecht
Foto: Jeroen Oerlemans

Betty de Hart richt zich op Europees en nationaal migratierecht, onder meer vreemdelingenrecht, nationaliteitsrecht en internationaal privaatrecht. Zij doet internationaal vergelijkend, empirisch en historisch onderzoek naar deze rechtsterreinen. De juridische regulering van transnationale gezinnen heeft haar bijzondere belangstelling.

Van haar hand verscheen het boek Een tweede pas. Dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland (Amsterdam University Press, 2012). Ze verkreeg in 2007 een Vidi-subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het onderzoeksproject ‘Transnationale gezinnen tussen Nederlands en islamitisch familierecht’. In 2003 verdedigde ze haar proefschrift Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht.

De Hart participeerde in diverse internationale onderzoeksprojecten, onder meer op de thema’s dubbele nationaliteit, gezinshereniging en het nationaliteitsrecht in de vijftien ‘oude’ lidstaten van de Europese Unie. Momenteel houdt zij zich bezig met het optekenen van levensverhalen van Nederlandse vrouwen die voor 1964 zijn gehuwd met een buitenlandse man en door dit huwelijk automatisch hun Nederlandse nationaliteit verloren.

De Hart is sinds 2002 verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, sinds 2008 als universitair hoofddocent Migratierecht en Rechtssociologie. De Hart is lid van de Raad van Advies van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Daarnaast is ze bestuurslid van de Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke bestudering van het recht.