Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. prof. dr. S.E. Severiens (1966) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder het ontwerpen van onderwijs voor kwetsbare jongeren, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting APS.

mw. prof. dr. Sabine Severiens, medewerker FMG, hoogleraar onderwijskunde, i.h.b. het ontwerpen van onderwijs voor kwetsbare jongeren
Foto Jeroen Oerlemans

Sabine Severiens wil met haar onderzoek een impuls geven aan kennisontwikkeling op het gebied van onderwijs voor kwetsbare kinderen. Er is inmiddels redelijk veel bekend over waarom prestatieverschillen tussen groepen leerlingen zo groot zijn, maar nog weinig over onderwijsmethoden die ervoor kunnen zorgen dat verschillen kleiner worden. Deze kennis is nodig om een stap verder te komen in het verbeteren van de onderwijspositie van kwetsbare kinderen.

De institutionele context van de leerstoel bij Stichting APS en de UvA is stimulerend voor dergelijke kennisontwikkeling. Het APS is een groot onderwijsadviesbureau met veel praktijkkennis, en de UvA heeft een sterke expertise op het terrein van het ontwikkelen van onderwijs en het onderzoeken van effecten. De leerstoel biedt daarom de mogelijkheid voor combinaties tussen beide typen kennis. Er kunnen bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten met scholen worden ontwikkeld, waarin docenten samen met ontwikkelaars en onderzoekers in een professionele gemeenschap onderwijs ontwerpen en de effecten ervan onderzoeken.

Severiens is hoogleraar onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daarnaast is ze tot 1 januari wetenschappelijk directeur van Risbo, een onderzoeksinstituut op het gebied van leren en samenleven verbonden aan de EUR. Eerder was ze onder meer werkzaam aan de UvA en de Rijksuniversiteit Groningen. Severiens is een van de oprichters van de Kenniswerkplaats Rotterdams talent en participeert in Sirius, een Europees beleidsnetwerk dat beoogt de onderwijspositie van kinderen met een migrantenachtergrond te verbeteren. Ze heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan in wetenschappelijke tijdschriften als Research in Higher Education, Higher Education en Journal of Educational Psychology.