Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. V.A.J.M. Schutjens (1963) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Etnisch Ondernemerschap aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting VNO-NCW.

mw. prof. dr. Veronique Schutjens, medewerker FMG, hoogleraar Etnisch Ondernemerschap

Een terugkerend thema binnen het onderzoek van Veronique Schutjens is de wisselwerking tussen lokale bedrijven en buurten. Ze ziet haar hoogleraarschap als een kans om de levensloop van verschillende typen en generaties van lokale etnische bedrijven te belichten, en te kijken in hoeverre er (nog) verschillen zijn met levens- en groeikansen van andere bedrijven. En als die verschillen er zijn: waarom? Een tweede onderzoeksterrein is de lokale verankering van etnische bedrijven in buurten en gemeenschappen, en de invloed van deze bedrijven op anderen (ondernemers en bewoners).

Als economisch geograaf is Schutjens steeds op zoek naar ruimtelijke verschillen in en ruimtelijke verklaringen van ondernemerschap en kleinschalige bedrijven, en ze schuwt daarbij andere disciplines niet. Zo werkt ze nauw samen met economen en sociologen om de variatie in ontluikend, nieuw, groeiend en sociaal ondernemerschap tussen landen, regio's, steden en buurten te beschrijven en te verklaren. Op buurtniveau staat daarbij de veranderende rol van lokale sociale netwerken voor ondernemers en hun bedrijven centraal.

In 2007 ontving Schutjens samen met sociologe Beate Volker een High Potential-subsidie van de Universiteit Utrecht (UU) voor onderzoek naar de wisselwerking tussen buurtbewoners en buurtbedrijven. Deze wisselwerking wordt belangrijker nu steeds meer mensen ondernemer zijn en hun bedrijfsactiviteiten vaak vanuit huis, in woonwijken, uitvoeren. De mix van bedrijven, ondernemers en bewoners wordt hierdoor in toenemende mate weer 'lokaal'. In 2009 is hen een NWO-Middelgrootsubsidie toegekend om het onderzoek naar bedrijven, bewoners en buurten als panelstudie voort te zetten en zo de condities voor en gevolgen van veranderend lokaal ondernemerschap te ontrafelen.

Schutjens werkt sinds 1988 als economisch geograaf aan de Faculteit Geowetenschappen van de UU, de laatste jaren als universitair hoofddocent. Ook was ze verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan het Milieu- en Natuurplanbureau in Bilthoven. Schutjens is in 1993 aan de UU gepromoveerd op de gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling en het draagvlak voor winkelvoorzieningen in naoorlogse woonwijken. Ze heeft vele nationale publicaties op haar naam staan, en artikelen in internationale tijdschriften als Small Business Economics, European Planning Studies, Journal of Economic and Social Geography, Annals of Regional Science en Journal of Urban Affairs.