Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Dhr. prof. dr. S.J.H.M van den Putte (1960) is benoemd tot hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Bas Van den Putte
Foto: Jeroen Oerlemans

Bas van den Putte gaat de komende jaren onderzoek doen naar het vergroten van de effectiviteit van (massa)mediale communicatie gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld adolescenten, jongeren en volwassenen). Hij wil daarbij zowel aandacht besteden aan de (on)mogelijkheden van traditionele massamedia, voorlichting via scholen en bedrijven, als aan nieuwe vormen van informatievoorziening en gedragsondersteuning die mogelijk zijn geworden door mediatechnologische vernieuwingen. Van den Putte is geïnteresseerd in onderzoek naar het versterken van de onderlinge relatie tussen verschillende communicatiemiddelen. De centrale vraag daarbij is hoe de sterke punten van elk voorlichtingsmiddel optimaal kunnen worden gecombineerd.

In zijn onderzoek heeft Van den Putte in het bijzonder belangstelling voor de invloed die mensen op elkaar hebben, zowel door onderlinge communicatie als door observatie. Een belangrijke onderzoeksvraag zal daarom zijn hoe gezondheidsvoorlichting hierop kan inspelen, waarbij onder andere het stimuleren van effectieve interactie tussen jongeren onderling en tussen ouders en hun kinderen een thema zal zijn. Een algemene doelstelling van het onderzoek is dat de bevindingen toepasbaar zijn op campagnes over een breed spectrum aan leefstijlonderwerpen, zoals: alcohol, roken, bewegen, voeding, drugs, en seksueel gedrag.

De leerstoel van Van den Putte is een samenwerking tussen de UvA en het Trimbos-instituut. Met de instelling van de leerstoel is de gezamenlijke ambitie om onderzoek te doen dat concreet toepasbaar is bij de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidscommunicatie.
Van den Putte is sinds 1987 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2000 universitair hoofddocent aan de Amsterdam School of Communication Research. Hij ontving verschillende subsidies voor gezondheidsonderzoek, waaronder subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw.

Van den Putte publiceerde in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften als Journal of Health Communication, Tobacco control, Health Psychology en Preventive Medicine. Hij is lid van verschillende adviesraden voor gezondheidscampagnes en onderzoek begeleidingscommissies, onder andere bij het Trimbos- instituut, Rutgers WPF (kenniscentrum seksualiteit) en bij diverse ministeries.