Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. mr. J.G. J. Rinkes (1959) is benoemd tot hoogleraar Europees en vergelijkend Verzekeringsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze leerstoel wordt grotendeels mogelijk gemaakt door het Verbond van Verzekeraars.

dhr. prof. dr. Jac Rinkes, FdR, hoogleraar Europees en vergelijkend Verzekeringsrecht
Foto: Jeroen Oerlemans

Jac Rinkes doet onderzoek naar de juridische en praktische aspecten van de ontwikkeling van een (geharmoniseerd) Europees verzekeringsrecht. Rechtsvergelijkend onderzoek speelt daarbij een uiterst belangrijke rol gezien de diversiteit van de privaatrechtelijke regelingen van de verzekeringsovereenkomst in de lidstaten van de EU. Zijn aandacht gaat met name uit naar knelpunten en belemmeringen bij het realiseren van de interne markt voor verzekeringen. Actuele onderwerpen, zoals het verbeteren van de financieel-economische aspecten van verzekeringen (Solvency II, een uniform en verhoogd niveau van bescherming van verzekeringnemers) spelen daarbij een belangrijke rol.

In het onderwijs gaat Rinkes vooral in op de grondslagen van het verzekeringsrecht (in nationaal, rechtsvergelijkend en Europees perspectief) en op praktische onderwerpen zoals de zorgplicht van financiële dienstverleners, polisrecht (algemene verzekeringsvoorwaarden) en de ontwikkeling naar elektronisch verzekeren.

Rinkes is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de Open Universiteit en sinds 2002 bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht aan de Universiteit Maastricht. Hij is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Tevens is hij verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). Daarnaast is hij plaatsvervangend lid van het College voor Examens (ministerie OC&W) en voorzitter van de Geschillencommissie Zorg/Aansprakelijkheid van het Verbond van Verzekeraars. Rinkes publiceerde vele artikelen en diverse boeken op specialistische onderwerpen en is onder meer redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht en European Journal of Commercial Contract Law.