Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. H.L.E. Verhagen (1962) is benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Romeins recht: Invloed van het Romeins recht op de verschillende Europese rechtsstelsels aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds.

dhr. prof. dr. Rick Verhagen, medewerker FdR, hoogleraar Romeins recht
Foto: Jeroen Oerlemans

Rick Verhagen verricht rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek op het gebied van het Romeinse en het moderne privaatrecht. Zijn aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar de wijze waarop het (Romeinse) recht in de praktijk functioneert en naar de invloed van economische factoren op de evolutie van het Romeinse (en latere) privaatrecht. Ook is Verhagen geïnteresseerd in rechtspluralisme, van zowel het verleden (Romeinse rijk) als het heden (bijvoorbeeld de EU). Op dit moment werkt hij aan een boek over het Romeinse zekerhedenrecht (pignus en fiducia) dat zal verschijnen in de serie Oxford Studies in Roman Society & Law (OUP). In het onderwijs zal Verhagen vooral aandacht besteden aan de grondslagen van het Romeinse privaatrecht, het functioneren van het Romeinse recht in de praktijk (aan de hand van het archief van de Sulpicii) en de invloed die het Romeinse recht op de ontwikkeling van de Westerse rechtsstelsels heeft gehad.

Verhagen is sinds 1996 als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vanaf 2001 met de leeropdracht Internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking en burgerlijk recht. Verhagen is tevens werkzaam als advocaat bij advocatenkantoor Clifford Chance. Hij heeft enkele boeken en vele publicaties in wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam staan. Zo publiceerde hij in International and Comparative Law Quarterly, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en European Review of Private Law.