Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. C.A.M. van Bennekom (1959) is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Revalidatie en arbeid, in het bijzonder bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Heliomare.

bijzonder hoogleraar in de Revalidatie en arbeid
Foto: Jeroen Oerlemans

Coen van Bennekom heeft zich de laatste tien jaar gespecialiseerd in de cognitieve revalidatie in relatie tot werkhervatting van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze groep mensen vraagt extra aandacht gezien de vaak onzichtbare gevolgen van NAH. Onbekendheid bij werkgevers, collega’s en bedrijfsartsen leidt vaak tot overschatting en falen van de re-integratie. Het vroegtijdig starten met arbeidsrevalidatie faciliteert een succesvolle re-integratie. In samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid vindt in 2014 een promotieonderzoek plaats naar dit onderwerp.

Van Bennekom is van mening dat het arbeidspotentieel van mensen met NAH nog onvoldoende benut wordt. Belangrijke onderzoeksdoelen voor de komende jaren betreffen dan ook onderzoek naar en implementatie van succesvolle re-integratietrajecten op dit gebied, kosteneffectiviteitsanalyse en verdere implementatie van de richtlijn NAH en Arbeid. Onderzoek zal plaatsvinden in afstemming met de afdeling revalidatiegeneeskunde van het AMC. Naast onderzoek zal Van Bennekom zich ook richten op onderwijs.

Van Bennekom is werkzaam als revalidatiearts bij de afdeling voor Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) van het revalidatiecentrum Heliomare. Binnen ditzelfde centrum is hij manager van de afdeling Research & Development. Van Bennekom is tevens opleider binnen het opleidingscircuit VUmc-Heliomare-Spaarneziekenhuis.

Naast zijn werk voor Heliomare is Van Bennekom voorzitter van het consulententeam NAH Noord-Holland Noord, lid van de expertgroep NAH van de Hersenstichting en actief binnen het European Platform for Rehabilitation. Hij heeft meegewerkt aan diverse richtlijnen waaronder de CBO-richtlijn NAH en Arbeid en de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Van Bennekom is copromotor bij een drietal promoties op gebied van NAH. Via Zonmw heeft hij meerdere subsidie weten te verwerven. Van Bennekom heeft vele publicaties op zijn naam staan in vaktijdschriften als het Journal of Occupational Rehabilitation en Brain Injury.