Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. J.M. Voogt (1953) is benoemd tot bijzonder hoogleraar ICT & Curriculum aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Leerplanontwikkeling.

mw. prof. dr. Joke Voogt, medewerker FMG, hoogleraar ICT & Curriculum
Foto: Jeroen Oerlemans

Joke Voogt is onderwijskundige en doet onderzoek naar de diverse rollen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het curriculum. Zo bestudeert zij de invloed van ICT op doelen en inhoud (bijvoorbeeld veilig mediagebruik, informatievaardigheden en ‘21st century skills’) van het curriculum ten gevolge van de toenemende rol van ICT in de kennismaatschappij.

Voogt doet tevens onderzoek naar de wijze waarop en de voorwaarden waaronder ICT onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en/of effectiever kan maken. Een belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek is de professionalisering van de docent, omdat docenten - of ze nu net van de lerarenopleiding komen of al geruime tijd onderwijservaring hebben - onvoldoende zijn voorbereid op het didactisch inzetten van ICT in hun onderwijs en ICT-toepassingen niet altijd aansluiten bij onderwijsopvattingen van docenten en scholen. Haar onderzoek naar de integratie van ICT in het onderwijs en de professionalisering van docenten richt zich op het co-ontwerpen en evalueren van interventies die bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen potentie van ICT en realisatie in de onderwijspraktijk. 

Tot slot houdt Voogt zich in haar onderzoek bezig met de rol die ICT kan spelen in de ondersteuning van curriculumontwikkeling. Hierbij richt zij zich op de vraag hoe ICT instrumenten en ontwerpomgevingen kan bieden om curriculumontwikkeling te faciliteren. Dat kan variëren van ICT-ondersteuning aan docent-ontwerpers tot platforms ter validering van nieuwe landelijke curriculumvoorstellen onder brede groepen stakeholders, teneinde draagvlak en eigenaarschap te creëren. 

Voogt is sinds 1986 werkzaam bij de vakgroep Curriculumontwerp en Onderwijsinnovatie van de Universiteit Twente (UT). Sinds 1999 is zij universitair hoofddocent aan de UT. Zij werkte verschillende perioden als gasthoogleraar aan de University of North Texas en aan King’s College London. Naast haar wetenschappelijke werk bekleedt Voogt verschillende advies- en bestuursfuncties, waaronder die van bestuurslid van de Amerikaanse Society of Information Technology in Teacher Education. Vanaf 1 januari 2014 gaat Voogt haar leerstoel aan de UvA combineren met een lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT aan de Hogeschool Windesheim.