Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. ir. M.Z. Zwarteveen (1964) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Water Governance aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting het UNESCO-IHE Institute for Water Education.

mw. prof. dr. Margreet Zwarteveen, hoogleraar Watermanagement, FMG
Foto: Dirk Gillissen

Margreet Zwarteveen doet onderzoek naar problemen rondom waterverdeling, waarbij de vraag wat rechtvaardig is centraal staat. Ze richt zich hierbij zowel op het bestuderen van waterverdelingspraktijken, als op de analyse van verschillende manieren om waterverdeling te reguleren (technologieën, instituties) en te begrijpen (kennis). Zwarteveen hanteert hierbij een interdisciplinaire benadering, waarbij ze waterverdeling begrijpt vanuit de interacties tussen technologie, natuur en maatschappij.

De rode draad in Zwarteveens werk is de relatie tussen macht en water, waarbij ze de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen expliciet thematiseert. In haar huidige onderzoek richt ze zich op de vraag hoe herverdelingen van water in de landbouw, en vanuit de landbouw naar steden en industrie, tot stand komen en gelegitimeerd worden in beleid en middels kennis. Zo bestudeert ze hoe zogenaamd waterbesparende technologieën (druppelirrigatie) samen gaan met, en leiden tot, een herschikking van waterbezit. In haar nieuwe functie hoopt Zwarteveen op deze aandachtsgebieden voort te kunnen bouwen. Daarnaast wil ze graag het spanningsveld tussen wetenschappelijke kennis en publiek beleid in waterbeheer tot object van onderzoek maken: hoe om te gaan met complexiteit, onzekerheden en risico’s?

Zwarteveen is sinds 1998 werkzaam bij het Centre for Water and Climate van Wageningen UR, sinds 2012 als universitair hoofddocent. Daarnaast is ze coördinator van het genderstudies onderwijs bij Wageningen UR. Zwarteveen is betrokken bij verschillende programma’s van NWO-WOTRO, zoals The Globalisation of Water Struggles en Hydropower development in the context of climate change: Exploring conflicts and fostering cooperation across scales and boundaries in the Eastern Himalayas. Ook coördineert ze het NWO programma Drip Irrigation Realities in Perspective. Als wetenschappelijk adviseur was ze betrokken bij verschillende internationale projecten op het gebied van water, onder meer in Zuid-Azië (Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka) en de Andes.