Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. E.M.A. Smets (1962) is benoemd tot hoogleraar Medische Communicatie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

mw. prof. dr. Ellen Smets, hoogleraar medische psychologie, AMC
Foto: Dirk Gillissen

Ellen Smets doet onderzoek naar de communicatie tussen patiënten en zorgverleners, vooral binnen de medisch specialistische zorg. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals kostenbeheersing, aandacht voor fouten, toegenomen patiënten-autonomie en toegankelijkheid van medische informatie, hebben de maatschappelijke belangstelling voor arts-patiëntcommunicatie doen toenemen. Smets’ onderzoeksgroep bestudeert de processen die informatie-uitwisseling tussen artsen en hun patiënten bevorderen dan wel belemmeren. Daarbij onderzoekt ze hoe de uitwisseling van informatie voortkomt uit dan wel bijdraagt aan patiëntparticipatie, vertrouwen in de arts, besluitvorming en kwaliteit van leven. In het bijzonder gaat haar aandacht uit naar informatieverstrekking binnen de context van de oncologie en genetica.

Kennis van de mechanismen die de schakel vormen tussen communicatief gedrag en positieve uitkomsten is nog beperkt. Continue registratie van psychofysiologische reacties van patiënt en/of zorgverlener tijdens (virtuele) interacties biedt de mogelijkheid die mechanismen beter bloot te leggen dan mogelijk is met de gebruikelijke zelfrapportage en/of gedragsobservatie. Doel voor de komende jaren is om expertise te ontwikkelen in het gebruik van psychofysiologische metingen als onderdeel van communicatieonderzoek.

Een belangrijke stimulans voor en opbrengst van het onderzoek binnen de onderzoekslijn is dat de verkregen kennis wordt gebruikt in onderwijs en training aan respectievelijk geneeskundestudenten en medisch professionals.

Smets is sinds 1992 verbonden aan AMC-UvA, sinds 2007 is ze bij het AMC Principal Investigator voor de onderzoekslijn Medische Communicatie. Smets is vicevoorzitter van de Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH), is de Nederlandse vertegenwoordiger voor de European Association for Communication in Healthcare (EACH) en zit in de commissie voor Psychosociaal Onderzoek van de Wetenschappelijke Raad van KWF kankerbestrijding. Resultaten van haar onderzoek zijn onder andere gepubliceerd in Patient Education and Counseling, American Journal of Medical Genetics en Annals of Oncology.